BPA

Bilde av en kvinne som har ryggen til kameraet. Hun holder hånden til en person utenfor bildet. Kvinnen har på seg en ryggsekk og er på vei mot en gåsti langs vannet.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne. Målet med en BPA-ordning er dermed å sikre at den som har behov for bistand vil kunne delta i samfunnet på lik linje med funksjonsfriske. Tjenesten organiseres på en slik måte at den som mottar BPA vil kunne styre eget liv mest mulig selv.

Det er kommunen som vil vurdere og eventuelt innvilge vedtak om BPA, men du kan benytte deg av Ecura BPA for ytelsen av selve BPA-tjenestene.

Våre tjenester

Ecura BPA har lang erfaring innen fagområdet og er en samarbeidspartner som kjenner viktigheten av stabilitet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Blant våre tjenester finner du:

Vi bistår blant annet med rekruttering og opplæring av assistenter, i tillegg til at vi som arbeidsgiver vil ha ansvar for utforming og signering av kontrakter, fakturering, kvalitetssikring og oppfølging av månedlig timeforbruk. Hos oss vil du i tillegg få en egen kontaktperson som vil følge opp jevnlig eller ved behov. Vi tilbyr også juridisk bistand ved BPA-vedtak.

Har du fått innvilget BPA? Da kan du ta kontakt med oss i Ecura BPA for å se om ikke vi er et godt valg for deg. Skulle du enda ikke ha søkt, ta også kontakt med oss da vi kan gi deg råd og juridisk bistand i søknadsprosessen. Ring oss i dag på telefon 69 12 96 00 eller send en e-post til bpa@ecura.no

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller bpa@ecura.no

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?

Detaljene omkring brukerstyrt personlig assistanse er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, hvor det også defineres hvem som har rett til å få ytelsen. Det vil være nødvendig å kunne dokumentere:

  • Langvarig behov ut over 2 år
  • Stort behov på over 32 timer per uke
  • Alder under 67 år

Har du et assistansebehov på minst 32 timer, går det innunder rettighetsfestingen av BPA. Det er samtidig mulig å få innvilget BPA selv om ikke alle kravene innfris. Det er for eksempel åpnet for BPA også ved behov på minst 25 timer i uken, såfremt kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere enn andre alternativ. Merk også at kommunen kan innvilge BPA selv om assistansebehovet er under 25 timer, dersom dette ansees som den mest hensiktsmessige tjenesten å tilby.

Alle har rett til å søke kommunen om å få brukerstyrt personlig assistanse, da det er kommunens plikt å ta imot søknader til vurdering. Det innebærer at du kan søke selv når ikke alle kravene er innfridd. Du kan lese mer om hvem som kan få innvilget BPA-assistanse her.

Hvilke lover burde jeg sette meg inn i?

I 2015 trådte pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 d i kraft, og vi anbefaler deg å lese gjennom rundskrivet om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. Les mer her .

Det kan også være en fordel å sette seg inn i pasient- og brukerrettighetslovens andre paragrafer, i tillegg til helse- og omsorgstjenestelovens ulike paragrafer. Dette fordi det er en forutsetning for å motta BPA at du har rett på nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Du kan lese hele loven her .

Kan jeg bytte over til dere?

Dersom du allerede har en annen tjenesteyter er det ingenting i veien for at du skal kunne bytte over til oss. Dette er noe du må informere kommunen om, og det finnes egne søknadsskjema for bytte. Du kan lese mer om dette her.

til toppen