BPA og søknadsskriving | Hva må du huske på? | Ecura BPA

BPA og søknadsskriving: Hva må du huske på?

2 februar 2021

Dersom du har ønske om og behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er dette noe du må søke kommunen om. Det er ikke automatikk i innvilgning av søknader, og hver søknad blir individuelt vurdert lokalt. Det å skulle sette seg ned og fylle ut en søknad kan være skremmende nok i seg selv, men spesielt når det er så mye som står på spill. For hva er det egentlig du må huske på?

Sett deg inn i lovverket

Det kan ikke bli understreket nok, men god kjennskap til regelverket vil være gull verdt. Ikke bare vil det hjelpe deg i søknadsprosessen, men også sikre at du er være klar over hvilke rettigheter du har dersom du skulle få innvilget BPA (eller avslag på søknaden). Det står blant annet nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven hvem som har krav på en BPA, samt hva som faller inn under en BPA-ordning. For en litt enklere innføring i lovverket, har Helse- og omsorgsdepartementet utformet rundskriv I-9/2015. Hensikten med dette er å presisere lovverkets paragrafer for å sikre riktig tolkning.

Det er ingen skam å be om hjelp i søknadsprosessen

Ulike tolkninger av regelverket

Dersom du bor i Oslo, vil det være opp til bydelen du bor i å innvilge BPA, mens det ellers i Norge er kommunene som gjør dette. Den primære årsaken til at myndighetene så seg nødt til å formulere det overnevnte rundskrivet i 2015 var de vidt forskjellige tolkningene av lovverket på landsbasis, og dessverre er dette fortsatt et problem. Det vi si at du kan oppleve at din søknad fører til avslag eller færre timer enn om du hadde vært bosatt i nabokommunen, eller at du får innvilget flere timer enn andre. Det er derfor lurt å gjøre deg kjent med hvordan din kommune vurderer søknader, om den fører en streng linje eller ei.

Nøyaktig utregning av timer

Uansett hvilken kommune eller bydel du sender søknaden din til, vil det bli en nøye gjennomgang av timeestimatet du har ført opp. Det er derfor utrolig viktig at du er så nøyaktig som mulig og fører opp absolutt alle aktiviteter og behov hvor det vil være nødvendig med bistand av en brukerstyrt personlig assistent. Det inkluderer blant annet tidsestimat for hjelp med måltider, av- og påkledning, turer ute med venner, studier, kjøring til trening og assistanse for gjennomføring av fritidsaktiviteter.

Husk vedlegg

Jo mer informasjon du inkluderer i søknaden din, jo bedre vil den stille i vurderingsprosessen. Pass derfor på å legge ved så mye av dokumentasjon som mulig. Dette kan være uttalelser og erklæringer fra fastlegen, kiropraktor, spesialister og fysioterapeut som støtter og bekrefter behovet du har for BPA.

Ecura BPA hjelper deg med søknaden

Du vil kunne finne selve søknadsskjemaet og mer informasjon om prosessen på nettsiden til din kommune eller bydel. Skulle du føle at det hele er litt overveldende og vanskelig, finnes det også hjelp å få. Ecura BPA tilbyr rådgivning for deg som skal sette i gang med søknadsskriving, og kan på den måten guide deg i riktig retning. Dersom det skulle være mer ønskelig, kan vi også hjelpe med å skrive selve søknaden. En stor fordel med å la oss bistå deg er at vi har et bredt nettverk og kjenner til de ulike kommunenes tolkning av regelverket.

Kontakt oss i dag ved å sende en e-post til [email protected] eller ringe 69 12 96 00.

til toppen