Hvem kan få BPA? | Ecura BPA | BPA assistent

Hvem kan få BPA - assistent?

Bilde av to kvinner. Kvinnen til venstre kikker smilende bort på den andre kvinnen, som kikker mot henne og dermed bort fra kameraet. De holder begge en kopp i hendene. Bildet har et gult filter, slik at det virker som om det er ved soloppgang eller solnedgang.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har vært en lovfestet rettighet i Norge siden 2015. Målet med ordningen er å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv, både i og utenfor hjemmet. Dette gjennom bistand fra BPA-assistenter.

Primærkrav

Det er i all hovedsak tre primærkrav som stilles for å kunne motta BPA:

  • Stort behov for assistanse på minst 32 timer per uke
  • Langvarig assistansebehov (ut over to år)
  • Alder lavere enn 67 år

Unntak fra reglene

Alle har rett til å søke om BPA, selv om de ikke oppfyller kravene. Det spiller ingen rolle om du allerede mottar kommunale enkelttjenester eller bor på institusjon. Det er kommunene som avgjør hvem som får innvilget BPA, og erfaringsmessig har det vært tilfeller hvor flere kommuner har innvilget BPA for søkere som ikke har oppfylt de lovpålagte minimumskravene. For eksempel kan det innvilges BPA selv om assistansebehovet er under 25 timer i uken, dersom dette ansees som den mest hensiktsmessige tjenesten å tilby.

Kommunen vil i tillegg vurdere om bistanden du vil motta faller inn under de generelle helse- og omsorgstjenestene eller BPA-ordningen. Ettersom kommunene i mange tilfeller vurderer dette ulikt, vil type bistand og antall innvilgede timer variere fra kommune til kommune.

Ønsker du en BPA-assistent fra Ecura BPA?

Ønsker du å bytte over til oss? Les mer her eller ta kontakt med oss i dag for mer informasjon. Du kan få assistanse av oss i hele landet!

Relaterte artikler

BPA og lovverket: Hvilke lover og regler bør du kjenne til?

Setter du deg inn i det du har krav på, kan du gå i dialog med kommunen om det er avgjørelser du er uenig i. Så, hvilke lover bør du sette deg inn i?

LES MER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner
du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva gjør en BPA-assistent?

Lurer du på hva en personlig assistent gjør? Da er du ikke alene. BPA innebærer at du selv tar kontrollen over tjenesten du mottar – ettersom du er den som har best innsikt i egne behov. Assistentene skal gjøre hverdagen enklere for deg som arbeidsleder gjennom praktisk bistand som du selv definerer. Det vil si at det er du som bestemmer hva slags bistand som skal ytes, hvor og når.

Brukerstyrte personlige assistenter skal bidra til å sikre at du kan leve et så uavhengig liv som mulig, og det er derfor helt opp til deg å avgjøre hva en BPA-assistent gjør i løpet av dagen (såfremt det ikke involverer helsefaglig bistand).

Forventes det endringer i BPA-ordningen?

I 2019 opplyste Helse- og omsorgsdepartementet at BPA-ordningen vil gjennomgås og forbedres for å styrke den og eliminere de store kommunale forskjellene. Et utvalg er utpekt og vil levere sin rapport innen 1.oktober 2020.

Jeg er over 67 år. Vil jeg dermed ikke kunne søke om BPA?

Et av kravene for BPA er at søkere må være under 67 år ved innvilgelse. Samtidig sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år ut på høring i 2019.

Selv om det ikke er noen regelendring per dags dato, har du likevel mulighet til å søke. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknadsprosessen og anbefalinger.

Kan jeg velge Ecura uansett hvilken kommune jeg bor i?

Ecura er en landsdekkende tilbyder av BPA, og du kan derfor bytte til oss dersom din kommune har åpnet for fritt brukervalg og vi er godkjent som tjenesteyter der. Det spiller med andre ord ingen rolle om du er bosatt i Oslo kommune, Arendal kommune eller andre steder med fritt brukervalg. Vi anbefaler deg å ta kontakt med nærmeste lokalkontor for mer informasjon.

til toppen