BPA | Brukerstyrt personlig assistanse | Ecura BPA

BPA: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BETYR FRIHET

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere og tilrettelegge praktisk bistand for personer med nedsatt funksjonsevne. I et større perspektiv handler BPA om livskvalitet og likeverd. Det handler om muligheten til å ta kontroll over eget liv og opprettholdelsen av en mest mulig normal hverdag.

Det er kommunen som vil vurdere og eventuelt innvilge BPA, men du kan benytte deg av Ecura BPA for ytelsen av selve BPA-tjenestene.

Hva er BPA?

Fra 1. januar 2015 ble BPA rettighetsfestet i Norge. Alle norske kommuner plikter å ha et tilbud om personlig assistanse, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Gjennom en BPA-ordning, vil du få en assistent som gir deg personlig og praktisk bistand i hverdagen ut ifra dine behov og ønsker. Målet er å sikre et uavhengig liv og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Bistanden kan gis både i og utenfor hjemmet, og du kan lese mer om BPA-ordningen her.

Eksempler på tjenester

Vi har alle ulike roller i livet, alt fra å være foreldre til søsken, venner og kollegaer, og med BPA og tilrettelegging av hverdagen skaper det muligheter for å opprettholde silke roller. Dette gjennom bistand fra personlige assistenter.

Din personlige assistent vil blant annet kunne bistå med:

 • Nødvendig rengjøring i hjemmet
 • Innkjøp av mat og matlaging
 • Opplæring i praktiske gjøremål
 • Henting og kjøring til avtaler
 • Deltakelse i aktiviteter, som kino, konsert, turer og utflukter
 • Personlig stell / hygiene
 • Trening/opptrening

Vi i Ecura BPA vil som tjenesteyter kunne:

 • Følge opp din tjeneste og tilby deg assistanse, råd og veiledning
 • Kommunisere og koordinere med kommunen
 • Skaffe deg assistent(er) og/eller bistå deg i ansettelsesprosessen
 • Tilby deg som arbeidsleder opplæring
 • Tilby assistenter nødvendig og tilstrekkelig opplæring
 • Sørge for at dine behov og ønsker bli ivaretatt til enhver tid

Hvem kan søke?

Retten til brukerstyrt personlig assistanse er nedfelt i pasient og brukerrettighetsloven §2-1 d. Der står det helt spesifikt at «personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse». Tjenesten er dermed ment for barn under 18 år og voksne under 67 år (selv om det er mulig å beholde ordningen etter fylte 67 år).

For å ha rett på BPA, må du altså ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Videre må du ha et behov for bistand på minimum 32 timer per uke (men med mulighet også ved behov på under 32 timer i uken) i mer enn 2 år. Les mer om dette i selve lovverket, som du finner her.

Det er kommunen som avgjør hvem som vil få tjenestene organisert som BPA. Alle har samtidig rett til å få sin søknad vurdert, da det er kommunens plikt å ta imot og foreta individuelle vurderinger av mottatte søknader. Det innebærer at du kan søke og ende opp med å få innvilget BPA til tross for at du kanskje ikke oppfyller alle kriteriene. Du kan også klage på vedtak du ikke er enig i.

Velg Ecura BPA

Ecura BPA har mange års erfaring innen fagområdet, og opererer landsdekkende. I tillegg til å bistå voksne og eldre, har vi også god kjennskap til BPA for barn og barnefamilier. Vi har rammeavtaler for BPA-tjenester med kommuner i hele Norge, og vil derfor ha mulighet til å tilby våre tjenester uansett hvor du skulle være bosatt (såfremt kommunen din har åpnet for fritt brukervalg og vi er godkjent tjenesteyter der).

Ønsker du mer informasjon om brukerstyrt personlig assistanse eller hvordan vi kan bistå i BPA-ordningen din? Har du kanskje spørsmål omkring rollen som arbeidsleder eller søknadsprosessen til kommunen? Ta kontakt med oss i dag ved å ringe oss på 69 12 96 00 eller send en e-post til [email protected].

Ser du etter funksjonsassistanse, er dette også en tjeneste vi tilbyr.

Relaterte artikler

Hvordan finne god personlig assistent?

Har du fått innvilget BPA, er neste skritt å velge din(e) assistent(er). Dette kan være både spennende og skremmende, for hvordan vet du hva du skal se etter?

LES MER

Søke BPA : Hva må du huske på?

Har du behov for BPA? Alle har rett til å søke, men det er noen ting du bør ha i tankene når du fylle ut din søknad. For kan du få BPA og hvordan søker du?

LES MER

Hvordan velge BPA-leverandør

Har du fått innvilget BPA? Da er neste skritt å velge BPA-leverandør. Dersom kommunen din tilbyr fritt brukervalg, kan du selv ta dette valget.

LES MER

Å klage på et avslag

Har du søkt om brukerstyrt personlig assistanse og fått avslag? Det er du ikke alene om. Heldigvis kan du klage på vedtaket, som kan føre til omgjøring.

LES MER

Stolt sponsor av «Queens of Norway»

For første gang i historien arrangerte danseverdenen sitt verdensmesterskap for dansere med ulike funksjonsnedsettelser. Ecura BPA støttet norske deltakere.

LES MER

Hvordan velge den rette BPA-assistenten?

Etter at du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse er det et viktig neste skritt – å velge den perfekte assistenten for deg og ditt behov.

LES MER

Hva gjør en arbeidsleder?

Har du fått innvilget BPA er det en rekke nye begreper å forholde seg til. En av disse er «arbeidsleder». Du lurer kanskje på hva og hvem dette er?

LES MER

Hva gjør en BPA-assistent?

En BPA-assistent er der for å bistå deg, noe som betyr at du har stor frihet når det kommer til arbeidsoppgaver. Samtidig er det noen ting du må huske på.

LES MER

Den lange veien mot BPA

Andreas har kjempet en lang kamp for å få innvilget BPA, som ble rettighetsfestet i Norge i 2015. Les hans helt spesielle livshistorie og vei mot BPA.

LES MER

BPA og rådgivning: Hva kan du få assistanse til?

Ecura BPA har, som navnet tilsier, spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse. Vi tilbyr BPA-rådgivning til alle som måtte ha ønske om dette.

LES MER

BPA og lovverket: Hvilke lover og regler bør du kjenne til?

Setter du deg inn i det du har krav på, kan du gå i dialog med kommunen om det er avgjørelser du er uenig i. Så, hvilke lover bør du sette deg inn i?

LES MER

BPA og søknadsskriving: Hva må du huske på?

Det å skulle sette seg ned og fylle ut en søknad kan være skremmende nok, spesielt når det er så mye som står på spill. Hva er det egentlig du må huske på?

LES MER

Sport og idrett: Er aktiv deltakelse mulig med BPA?

For mange barn og voksne er sport og idrett en viktig del av hverdagen, som også har en rekke positive ringvirkninger. Det er en møteplass for venner, fører til en bedre fysisk form og sørger for lærdom om samarbeid og kommunikasjon.

LES MER

BPA og trening: Kan en BPA-assistent bistå med trening?

Det er helt essensielt å holde seg fysisk aktiv, uansett om man har en funksjonsnedsettelse eller ei. Selv om det kan virke som om en mulighet som kun er tilgjengelig for funksjonsfriske, ligger det i essensen til BPA at en BPA-mottaker skal kunne inkludere trening i sin BPA-ordning dersom dette er ønskelig.

LES MER

BPA og utendørsaktiviteter: Kom deg ut av huset med BPA

Mange forbinder brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med praktisk bistand i hjemmet, men dette er kun én del av ordningen. I henhold til lovverket skal BPA bidra til å sikre likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse

LES MER

BPA og assistanse om natten: Når kan du få nattjenester?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et uvurderlig frigjøringsverktøy som muliggjør en livsutfoldelse som mange tidligere kun har drømt om.

LES MER

BPA og russetid: Kan russefeiring og BPA kombineres?

Russetiden er en periode skoleelever gleder seg til fra de begynner på barneskolen. Hvordan kan så russefeiring inkluderes i en BPA-ordning?

LES MER

BPA og eksamen: Hva er dine rettigheter?

Ved siden av de vanlige stressmomentene, er det for mottakere av BPA enda flere overhengende bekymringer. For, kan man egentlig få bistand under eksamen?

LES MER

BPA og studier: Kan du få innvilget timer til utdanning?

Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å sikre lik likestilling og samfunnsdeltakelse. Gjelder det også for brukere som ønsker å studere?

LES MER

BPA og flere assistenter per skift – Når én ikke er nok

Har du behov for BPA-assistanse fra flere assistenter om gangen? Lovverket kan være forvirrende og komplisert. Lær mer her om hva loven sier om dette.

LES MER

BPA og helsehjelp – Kan assistenten yte helsetjenester?

Har du behov for helsehjelp og ønsker å inkludere dette i din BPA-ordning? Lovverket kan være forvirrende og komplisert. Lær mer om dine rettigheter her.

LES MER

BPA i barnehagen – Har barnet ditt krav på BPA?

Lovverket kan være forvirrende og komplisert, og ikke alle foresatte er sikre på om barnet har krav på BPA i barnehagen. Her kan du lære mer om dette.

LES MER

BPA i SFO – Kan du kreve BPA i skolefritidsordningen?

Lovverket kan være forvirrende og komplisert, og ikke alle foresatte er sikre på om barnet har krav på BPA i SFO. Her kan du lære mer om dette.

LES MER

BPA i skolen: Kan BPA integreres i skolehverdagen?

Lovverket kan være forvirrende og komplisert, og ikke alle foresatte er sikre på om barnet har krav på BPA i skolehverdagen. Her kan du lære mer om dette.

LES MER

BPA ved flytting

Har du fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse, men har planer om å flytte? Da er det viktig at du alle først setter deg inn i regelverket og kommunenes tolkning av dette.

LES MER

BPA på ferietur

Vi har alle behov for en ferietur i ny og ne, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er intet unntak.

LES MER

BPA på reise

Har du behov for kortere eller lengere reise? Skal du kanskje besøke venner eller familie som bor på en annen kant av Norge?

LES MER

Over 10.000 står fortsatt uten BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet i 2015, og norske myndigheter estimerte da at det var minst 14 000 personer med behov for ordningen i landet.

LES MER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor bør jeg velge Ecura BPA?

Vårt verdigrunnlag er basert på valgfrihet og respekt for den enkeltes rett til selvbestemmelse og integritet. Hovedfokus i vår virksomhet ligger i det daglige møtet mellom kunde – den enkelte person – og våre medarbeidere. Velg Ecura BPA som din BPA-aktør – vi er der når du trenger oss!

Kan jeg søke selv om jeg ikke oppfyller alle kriteriene?

Det er kommunen som avgjør hvem som vil få tjenestene organisert som BPA. Alle har samtidig rett til å få sin søknad vurdert, da det er kommunens plikt å ta imot og foreta individuelle vurderinger av mottatte søknader. Det innebærer at du kan søke og ende opp med å få innvilget BPA til tross for at du kanskje ikke oppfyller alle kriteriene. Du kan også klage på vedtak du ikke er enig i.

Jeg ønsker å bytte over til dere. Er det mulig?

Ønsker du å bytte over til oss, er det absolutt mulig. Les mer om dette her.

til toppen