BPA og rådgivning | Hva kan du få av assistanse? | Ecura BPA

BPA og rådgivning: Hva kan du få assistanse til?

3 februar 2021

Vi lever i et samfunn hvor vi foretrekker å gjør mest mulig selv. Med tilgang på det meste på nettet, er det også enkelt å trekke den konklusjonen at det er raskere, like bra og rimeligere å ta saken i egne hender. Dessverre er det ikke alltid slik at dette stemmer, spesielt for mange som søker om eller allerede mottar brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ikke bare er mye av den tilgjengelige informasjonen komplisert, men det kan være demotiverende å skulle sette seg inn ulike lovverk når det er så mye som står på spill. Er det kanskje i slike tilfeller best å kontakte en BPA-rådgiver?

Hvem kan du gå til for rådgivning?

Det finnes en rekke steder du kan gå til for mer informasjon om BPA. Dersom du har en funksjonsnedsettelse med eget forbund, som Handikapforbundet eller Blindeforbundet, kan du kontakte disse for mer utfyllende detaljer omkring BPA. Du kan også ringe, besøke eller sende beskjed til kommunen eller bydelen der du bor. Dette er samtidig ikke nødvendigvis den typen rådgivning du vil ha behov for, da dette ofte er mer en form for informasjonsdeling. Det kan også være at du ikke mottar all den nødvendige eller oppdaterte informasjonen du trenger, spesielt om du bor i en kommune som tolker regelverket på en måte som ikke er i henhold til forskriftene. For den mest omfattende og betydningsfulle assistansen, er det best å kontakte en BPA-rådgiver.

Du sparer mye tid og frustrasjon ved å kontakte en BPA-rådgiver

Hva en BPA-rådgiver kan bistå deg med

Dersom du kontakter en tjenestetilbyder som har hovedfokus på BPA, vil du kunne forvente BPA-rådgivere med bred kompetanse og mye nyttig kunnskap.
En slik rådgiver vil blant annet kunne bistå med å:

  1. Sikre nødvendig forståelse av søknadsprosessen i din kommune eller bydel dersom du ikke enda har søkt om BPA.
  2. Gi veiledning i utfyllingen av søknadsskjema for BPA.
  3. Forklare lovverket og rundskriv som har betydning for BPA.
  4. Besvare vanlige spørsmål som hvem som kan søke, hva BPA omfatter, hva en BPA-assistent gjør, hva en BPA-leverandør kan tilby og mye mer.
  5. Gi personlig rådgivning omkring detaljene rundt en BPA-ordning for deg som allerede har fått dette innvilget. Dette kan være alt fra ansettelse av assistenter til kvalitetssikring og opplæring.
  6. Kommunisere og koordinere med kommunen.
  1. Rekruttere BPA-assistenter og sørge for at disse får tilstrekkelig opplæring.
  2. Velge tjenestetilbyderen som leverandør av BPA-tjenester eller overføre deg til dem som ønskelig leverandør.
  3. Klage dersom du skulle ha fått avslag på BPA-søknaden din.

Våre rådgivere ønsker å høre fra deg

Ecura BPA har, som navnet tilsier, spesialisert seg på nettopp brukerstyrt personlig assistanse. Vi tilbyr rådgivning for deg som trenger bistand med alle overnevnte scenario og mer til. Vi har lang erfaring innen fagområdet, og opererer landsdekkende. I tillegg til å bistå voksne og eldre, er vi også svært dyktige på BPA for barn og barnefamilier. Du er dermed velkommen til å ta kontakt uansett hvilken aldersgruppe du skulle tilhøre eller representere.

Kom i kontakt med en BPA-rådgiver nær deg ved å sende en e-post til [email protected] eller ved å ringe 69 12 96 00.

til toppen