BPA-test | Ecura BPA | Sjekk om du har krav på BPA

BPA-KALKULATOR – BURDE DU SØKE OM BPA?

En BPA-ordning vil ha stor betydning for hverdagen til den som søker og resten av familien. Til tross for dette, er det over 10.000 med rett til BPA som enda ikke har søkt. Kan det være at du er blant disse?

Prøv vår BPA-kalkulator for å finne ut hvor sannsynlig det er for at du, barnet ditt eller noen du mener kan ha et behov vil få innvilget BPA.

1. Alder

Alder
år

2. Kjønn 

3. Kartlegging av opplevd assistansebehov (antall timer i uken):

Antall timer i uken
timer

4. Resultat

Fyll ut skjemaet nedenfor så sender
vi deg resultatet på e-post!

1. Alder

Alder
år

2. Kjønn 

3. Kommune:

Kommune

4. Kartlegging av opplevd assistansebehov (antall timer i uken):

Jobb
timer
Handling/ innkjøp
timer
Matlaging/ tilrettelegging måltid
timer
Personlig hygiene
timer
Studier/skole
timer
Sosiale settinger
timer
Sport/ kultur
timer
Egentrening
timer
Hobbyer
timer
Hyttebesøk, familiebesøk osv
timer
Reiser
timer
Bistand legemidler
timer
Annet
timer

5. Resultat

Fyll ut skjemaet nedenfor så sender
vi deg resultatet på e-post!

  Har BPA, og ønsker vite mer om Ecura BPAJeg har ikke BPA i dag, men ønsker veiledning for søknadØnsker litt mer generell informasjon fra Ecura

  Dersom du ønsker å melde deg på vårt nyhetsbrev med nyttig informasjon kan du velge 'Tillat' nedenfor.

  Du kan når som helst sende e-post til [email protected]. for å stanse fremtidige nyhetsbrev.

  DETTE KAN DU
  FORVENTE AV OSS

  Juridisk bistand

  Personlig oppfølging
  av egen BPA-rådgiver

  Lang erfaring med BPA
  til barn og unge
  samt store ordninger

  En av Norges største
  e-læringsportaler for
  helsekurs med fri tilgang
  for assistenter og arbeidsleder

  Rask respons og
  tilgjengelighet 365
  dager i året

  ISO-sertifisert for
  9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
  45001 Arbeidsmiljø og 27001
  Informasjonssikkerhet

  Juridisk bistand

  Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

  Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

  Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

  Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

  Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

  En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

  Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

  Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

  Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

  Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

  ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

  Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

  Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

  ISO: 9001 – Kvalitet
  ISO: 14001 – Miljø
  ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
  ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

  Her finner du oss

  Ofte stilte spørsmål

  Kan jeg stole på en BPA-test?

  Hensikten med vår BPA-test er å gi deg en pekepinn på hva du kan ha krav på. Målet er å legge til rette for en enklere forståelse av lovverket, men det betyr ikke at du må følge testens anbefalinger. Husk at alle har rett til å søke om BPA, og det vil derfor ikke være noe i veien for at du søker om ikke alle kriteriene er oppfylt. Det er opp til hver kommune å vurdere mottatte søknader, og det finnes en rekke eksempler på søkere som har fått innvilget sin BPA-ordning uten å oppfylle alle tre kravene. Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Ecura BPA for å lære mer eller om du ønsker bistand i søknadsprosessen.

  Hvilken lovgivning burde jeg sette meg inn i?

  Dersom du selv ønsker å lese mer om de ulike rettighetene du har omkring BPA, kan vi anbefale deg å sette deg inn i følgende dokumenter:

  Lov om pasient- og brukerrettigheter (da spesielt § 2-1 d)
  Rundskriv I-15/2005: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen

  Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  Skulle du føle at det er for overveldende lesestoff, besvarer vi gjerne spørsmål du skulle ha. Ta kontakt med oss i dag!

  Hvem har rett til BPA?

  Retten til BPA er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Aller først må du ha rett til nødvendig assistanse fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Utover dette står det i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d følgende:

  «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.».

  Langvarig og stort behov vil si assistanse på minst 25 timer/32 timer per uke ut over 2 år. Merk samtidig at kommunen kan innvilge BPA selv om assistansebehovet er under 25 timer, dersom dette ansees som den mest hensiktsmessige tjenesten å tilby. Du kan lese mer her.

  Hvordan kan Ecura BPA bistå meg før jeg eventuelt har fått innvilget BPA?

  Vi i Ecura BPA har lang og bred erfaring med brukerstyrt personlig assistanse, noe som innebærer at vi har god kjennskap til alle lover, regler, forskrifter og retningslinjer tilknyttet søknadsprosessen. Vi har mulighet til å gi deg en bedre innsikt i ordningen, og kan også bistå med å skrive og følge opp søknaden din. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan bistå nettopp deg. Våre medarbeidere tar gjerne en prat med deg om dine behov og ønsker.

  Tilbyr Ecura BPA kun brukerstyrt personlig assistanse?

  Vi er en privat tilbyder av tre spesifikke tjenester: brukerstyrt personlig assistanse, funksjonsassistanse og BPA for barn. Skulle du være usikker på hvilket behov du eller barnet ditt skulle ha, kan vi ta en prat og finne ut av dette sammen. I enkelte tilfeller kan det være mulig å slå sammen ulike tjenester til én tjeneste. Vi kan bistå deg i søknadsprosessen, både med rådgivning og utfylling av selve søknaden, og vi vil selvsagt også kunne tilby deg våre tjenester når du har fått innvilget bistand av kommunen.

  til toppen