Hva er BPA | Ecura BPA | Brukerstyrt personlig assistanse

Hva er BPA — praktisk informasjon

Bilde av en kvinne med solbriller som kikker smilende ut av et bilvindu. I bakgrunnen kan man skimte omrisset av en mann.

Om du har stilt deg selv spørsmålet «hva er BPA», kan vi hjelpe deg med å finne svaret her. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse (noen ganger også kalt borgerstyrt personlig assistanse). Det er en måte å organisere praktisk bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne, hvor det legges stor vekt på opprettholdelse av et aktivt og uavhengig liv.

Hvem kan få BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse er lovfestet for personer under 67 år med:

  • Et langvarig behov ut over 2 år
  • Et stort behov på over 32 timer per uke

Merk samtidig at det finnes en rekke tilfeller hvor behov på under 32 timer i uken har ført til BPA-vedtak. Les mer om hvem som kan få brukerstyrt personlig assistanse her.

Hva er BPA i praksis?

BPA er et hjelpemiddel for deltakelse i samfunnet, likeverd og et selvstendig liv. Tjenester som faller inn under BPA er praktisk bistand, opplæring og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. BPA vil kunne være bistand av både praktisk og personlig art, og noen eksempler på dette er:

  • Nødvendig rengjøring i hjemmet
  • Innkjøp av mat og matlaging
  • Opplæring i praktiske gjøremål
  • Henting og kjøring til avtaler
  • Deltakelse i aktiviteter, som kino, konsert, turer og utflukter

Selv om brukerstyrt assistanse omfattes av lovgivning som fokuserer på helse- og omsorgstjenestene, er ikke helsetjenester omfattet av BPA-ordningen. Det finnes likevel unntak hvor det av praktiske hensyn kan tillates å la enkle helserelaterte tjenester utføres av brukerstyrte personlige assistenter.

Ta kontroll over eget liv

Gjennom bistand fra egne assistenter vil personen med funksjonsnedsettelse i en BPA-ordning kunne leve et så selvstendig liv som mulig, både i og utenfor hjemmet. Helt i kjernen av ordningen er muligheten til å selv ta kontroll over hverdagen, og den som mottar BPA (eller pårørende) er derfor selv arbeidsleder som ansetter og bestemmer hva BPA-assistenter skal bidra med.

Ecura BPA gir den som skal være arbeidsleder god opplæring i arbeidslederrollen, og kan bistå ved behov. Den personlige BPA-rådgiveren vil også kunne jobbe tettere sammen med arbeidslederen om det er behov og ønske for det. Vi er der når du trenger oss.

Alle har rett til å søke kommunen om å få brukerstyrt personlig assistanse. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller les mer om våre tjenester her:

Lurer du på hva BPA er for barn? Les mer om dette her.

Relaterte artikler

Hvordan finne god personlig assistent?

Har du fått innvilget BPA, er neste skritt å velge din(e) assistent(er). Dette kan være både spennende og skremmende, for hvordan vet du hva du skal se etter?

LES MER

Hvem kan få en brukerstyrt assistent?

Vurderer du å søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Dersom du har et stort og langvarig behov for assistanse, er det mulig du har rett på BPA.

LES MER

Ønsker du å jobbe som personlig assistent?

Jobben som personlig assistent er betydningsfull og givende. Dersom du ønsker å utforske de ulike jobbmulighetene, er dette det som kreves av deg.

LES MER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

til toppen