Personlig assistent – jobb hos ECURA BPA | Ecura BPA

Personlig assistent — jobb hos Ecura BPA

Bilde av to kvinner som sitter på en murvegg. De er begge ikledd hvite t-skjorter og treningsbukser. Kvinnen til venstre holder opp hendene mens kvinnen til høye holder ut hendene, som ved en klappelek. I bakgrunnen skimtes vann og bygninger.

Ønsker du å bidra til å sikre et annet menneske et fullverdig liv og en enklere hverdag? Som brukerstyrt personlig assistent i en BPA-ordning har du muligheten til å realisere drømmer. Skulle det være noe som høres passende ut for deg, kan du søke jobb som personlig assistent hos oss.

Hvem kan søke jobb som personlig assistent?

Det kreves ikke noen spesifikk utdannelse eller kompetanse for å kunne jobbe som personlig assistent. Det som er viktig er at du er villig til å yte god service og være en aktiv del av hverdagen til et annet menneske. Ingen dager er like, og arbeidsoppgaver vil kunne variere stort. Noen vil foregå i hjemmet, mens andre vil foregå ute. Du vil selvsagt få en arbeidsplan, men spesifikke arbeidsoppgaver er det helt opp til din arbeidsleder (personen som mottar assistansen) å bestemme. Din jobb er å virkeliggjøre de ønsker og planer arbeidslederen din har, slik at han eller hun kan leve et så normalt liv som mulig. BPA er et viktig hjelpemiddel for å sikre likeverd, likestilling og at den enkelte og/eller familien skal få mulighet til samfunnsdeltakelse.

For å søke jobb som personlig assistent er det nødvendig at du leverer politiattest, og du vil bli bedt om å binde deg for en lengre periode for å unngå stadig skifte av assistenter i en BPA-ordning.

Hvilke egenskaper er ønskelige?

Det er essensielt at du som personlig assistent er fleksibel. Arbeidstider kan variere, i tillegg til arbeidsoppgaver og arbeidssted. Det vil forventes at du er svært selvstendig og løsningsorientert, slik at du kan ta uforutsette hendelser på strak arm. Personlig assistent søkes for både barn, voksne og eldre, og ettersom du selv velger hva slags jobb du ønsker å søke på, er det samtidig viktig at du føler deg trygg på å jobbe med den aldersgruppen du velger. Du må i tillegg være pålitelig, punktlig, rolig, tålmodig og omtenksom.

Eksempler på servicetjenester utført av personlige assistenter

Det er viktig å understreke at du ikke vil utføre helse- og omsorgsoppgaver, men servicerelaterte oppgaver. Gjennom brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil du som assistent være med på å gjøre det mulig for din arbeidsleder å leve et mer selvstendig liv. Dette kan skje gjennom for eksempel:

  • Deltakelse på utflukter, kino, konsert og liknende
  • Kjøring til/fra avtaler eller aktiviteter
  • Turer i skog og mark
  • Innkjøp av matvarer
  • Matlaging
  • Personlig hygiene
  • Av- og påkledning

Nøyaktige oppgaver er det arbeidsleder som bestemmer, men det forventes ikke at du skal utføre medisinske eller helserelaterte tjenester.

Velg Ecura BPA

Ecura BPA er stolt av å kunne tilby tjenester utført av serviceinnstilte og pliktoppfyllende personlige assistenter. Føler du at dette er deg? Ta kontakt med oss for mer informasjon om ledige stillinger. Ikke bare vil vi kunne tilby deg gode vilkår, men vi vil også gi deg opplæring ved behov.

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Her finner
du oss

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva om jeg søker jobb som personlig assistent og kjemien ikke passer?

Om du eller arbeidsleder skulle føle at dere ikke er en god match, vil det selvsagt være mulig for dere begge å gi uttrykk for dette. Det er uhyre viktig at det er god kjemi mellom dere, ettersom dere vil tilbringe mye tid sammen. En arbeidsleder vil være svært avhengig av servicen som ytes av deg som assistent, og det er derfor nødvendig at dere begge føler dere er trygge på hverandre. Med det sagt vil det i forkant av en ansettelse være møter og samtaler mellom oss, deg og arbeidsleder. På den måten vil dere få mulighet til å bli litt bedre kjent med hverandre og det som kreves, slik at det i vil være mulig å evaluere om dere er en god match før en ansettelse.

Hva slags kvalifikasjoner ser arbeidsledere etter når noen søker på en personlig assistent jobb?

Når en arbeidsleder søker etter personlige assistenter, er det gjerne personlige ønsker og krav som styrer hvem som blir ansatt. Noen ønsker kanskje en ung dame eller ung mann til å ta seg av barnet i en BPA-ordning, mens andre har ønsker om en personlig assistent med bil til disposisjon. Samtidig har alle til felles at de søker serviceinnstilte og pliktoppfyllende mennesker til å yte den praktiske bistanden. Kjemi er også svært viktig, kanskje helt avgjørende, og det er vanskelig å si før et personlig møte hvem en arbeidsleder vil foretrekke.

til toppen