Funksjonsassistanse | Vi er der for deg

Funksjonsassistanse

Bilde av en mann og to kvinner rundt et bord. De to kvinnene smiler bredt mens de ser bort på mannen. De ser ut til å ha et kaffemøte.

Dersom du har fysiske funksjonsnedsettelser og ønsker å enten beholde ordinært arbeid eller komme deg ut i arbeidslivet, kan det være aktuelt å søke om å få funksjonsassistanse. Ordningen dekker lønnsutgifter for praktisk hjelp i arbeidssituasjonen din, og det er Nav som innvilger dette. Velger du Ecura BPA, vil vi være arbeidsgiver for assistenten(e) som bistår deg på arbeidsplassen din.

Hva er funksjonsassistanse?

Gjennom denne ordningen vil du kunne ansette en assistent som kan bidra med praktisk hjelp på arbeidsplassen. Dette vil ikke omfatte dine ordinære arbeidsoppgaver, men annen bistand som vil være nødvendig for at du skal kunne gjøre jobben din. Dette kan for eksempel inkludere lesing, skriving, transport til møter, kopiering, av- og påkledning og ledsagelse på jobbreiser. Det er også mulig å søke om ekstra vedtak for å få dekket assistenters utgifter ved deltaktelse på nødvendige jobbreiser eller arrangement i følge med deg.

Som ved BPA-ordninger, er det du som er arbeidsleder. Det innebærer at du selv styrer hverdagen til assistenten, i tillegg til å passe på at antall timer holdes innenfor det som er vedtatt.

Hvem kan søke?

For å kunne søke er det ulike kriterier som stilles. Du må:

  • Være yrkesaktiv
  • Ha en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn
  • Ha behov for ordningen for å kunne være i ordinært lønnet arbeid

Det er NAV Hjelpemiddelsentralen som vurderer og innvilger søknader, og i tillegg vil behovet for assistanse vurderes årlig i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker. Du kan lese mer på NAVs nettsider ved å klikke her.

Velg Ecura BPA

Ecura BPA har lang og god erfaring med funksjonsassistanse, og kan bistå med å integrere dette inn i eksisterende BPA-ordninger. Vi vil også kunne assisstere med blant annet rekruttering og opplæring av assistenter, rapportering til NAV Hjelpemiddelsentralen, samtaler med arbeidsgiveren din, samt utforming av selve søknaden til NAV Hjelpemiddelsentralen.

Husk at dette er en ordning som ikke vil koste noe for deg, selv om det teknisk sett vil være du som leder ansettelsesprosessen for din assistent. Det er Ecura BPA som ved en slik ordning tar arbeidsgiveransvaret for assistenter, mens du forblir arbeidsleder. Ordningen dekker lønnsutgiftene til assistenten, som ikke utbetales til deg som arbeidsleder men til oss som er assistentens arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om denne tjenesten. Vi ser fram til å høre fra deg!

Relaterte artikler

Funksjonsassistanse og ny jobb:
Hvordan fungerer det?

Ifølge SSB er det hele 104 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å komme i arbeid, men som ikke får muligheten.

LES MER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

til toppen