Ecura BPA | Brukerstyrt personlig assistanse | Søk om BPA

ECURA BPA

Vi er der når
du trenger oss

Ecurabpa Banner hr
LEDIG STILLING

LEDIG STILLING


Ecura ønsker medarbeidere som er utadvendte og som liker å bruke sine faglige kunnskaper. Vi ser etter mennesker med variert bakgrunn og utdanning.

SE LEDIGE STILINGER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

vi dekker dine behov og utfordringer

BPA

Vi er en erfaren privat aktør som tilbyr tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse. Velg Ecura BPA som din BPA-aktør – vi er der når du trenger oss!

LES MER
Bilde av en mann og to kvinner rundt et bord. De to kvinnene smiler bredt mens de ser bort på mannen. De ser ut til å ha et kaffemøte.

Funksjonsassistanse

Ecura BPA har lang og bred erfaring innen funksjonsassistanse. Tar du kontakt med oss kan vi bistå med ansettelse av assistenter, rapportering til NAV og mer.

LES MER
Bilde av en voksen mann og et barn som løper over en eng. Mannen har barnet på skuldrene og barnet har en kvist i hendene.

BPA for barn

Vi har lang erfaring med BPA og dyktige ansatte, og vi ønsker gjerne å bidra til å gjøre hverdagen enklere for deg og barnet. Kontakt oss for BPA for barn.

LES MER

Vi tilbyr kostnadsfrie kurs
til alle våre brukere og
assistenter via Helsekursportalen.

LES MER
Intervju med GEIR LIPPESTAD

Intervju med GEIR LIPPESTAD


Hør hva Geir Lippestad sier om hva BPA har gjort for han og hans familie.

Jeg er en sekstiåring, som sitter i rullestol på grunn av en muskelsykdom. Bortsett fra at jeg kjører min egen spesialtilpassede bil, får jeg hjelp til absolutt alt i hverdagen. Fra jeg står opp til jeg legger meg. Jeg bruker respirator 10 til 20 timer i døgnet...

LES MER

Når N var 1år fikk hun trakeostomi og vår hverdag ble snudd på hodet. Vi ble plutselig avhengig av assistanse 24 timer i døgnet. Til å starte med var det utfordrende å akseptere, men etter hvert som tiden gikk ble assistentene en integrert del av vår hverdag...

LES MER

Jeg er en dame på 55 år med dobbelt sansetap. Jeg har BPA 10 timer i uken. Jeg ser og hører dårlig, og bruker ulike kommunikasjonshjelpemidler som haptisk, tegnspråk og andre hjelpemidler som taleforsterker. Mine assistenter har fått tilbud fra Ecura...

LES MER

Jeg er en sekstiåring, som sitter i rullestol på grunn av en muskelsykdom. Bortsett fra at jeg kjører min egen spesialtilpassede bil, får jeg hjelp til absolutt alt i hverdagen. Fra jeg står opp til jeg legger meg. Jeg bruker respirator 10 til 20 timer i døgnet, avhengig av andre gjøremål.

Jeg har for tiden 45 timer pr uke med BPA fordelt over 5 assistenter, samt at kona har 23,5 timer omsorgslønn. (disse timene ble omgjort fra BPA timer da jeg giftet meg for 9 år siden) Så egentlig har jeg 68,5 timer med hjelp pr uke.

Jeg begynte med BPA for 20 år siden. I starten hadde jeg 10 timer pr uke. Så har timetallet økt etter hvert som assistansebehovet har økt.

Uten BPA hadde livet vært mere ensomt og jeg hadde måttet sittet hjemme og etter hvert havnet på en form for institusjon, da kommunal hjemmetjeneste ikke ville vært tilstrekkelig nok hjelp.
Med BPA har jeg et liv som jeg styrer selv, uten BPA ville det vært håpløst.

De første 16 årene var kommunen arbeidsgiver, Jeg er arbeidsleder selv, og kommunikasjon/samarbeid har fungert veldig bra. Jeg har fått forståelse for mine behov. De siste årene har ECURA tatt over arbeidsgiverdelen, noe som også fungerer bra.

Når N var 1år fikk hun trakeostomi og vår hverdag ble snudd på hodet. Vi ble plutselig avhengig av assistanse 24 timer i døgnet. Til å starte med var det utfordrende å akseptere, men etter hvert som tiden gikk ble assistentene en integrert del av vår hverdag.

De har vært en trygghet, støtte og hjelp som vi ikke hadde klart oss foruten. Nå har vi hatt BPA i nesten 2år og samarbeidet med Ecura har fungert veldig bra. Helt fra start har de vært tidlig ute med å tilrettelegge for våre behov og finne riktig bemanning. N sin situasjon er midlertidig og på sikt vil vi ikke lenger ha behov for BPA, men vi vil alltid huske på den gode opplevelsen vi har hatt med assistenter gjennom Ecura.

Jeg er en dame på 55 år med dobbelt sansetap. Jeg har BPA 10 timer i uken.

Jeg ser og hører dårlig, og bruker ulike kommunikasjonshjelpemidler som haptisk, tegnspråk og andre hjelpemidler som taleforsterker. Mine assistenter har fått tilbud fra Ecura i samarbeid med kommunen om ledsager kurs, og øke forståelse for betydningen av å assistere for at min hverdag skal fungere.

Jeg har også en fører hund.

Det å få innvilget BPA har gjort min hverdag mye lettere, og få bistand i hjemmet og bli ledsaget på andre aktiviteter utenforhjemmet.

Jeg valgte Ecura da jeg opplevde de som en fin og god leverandør for meg.

Jeg har god kontakt og samarbeid med Ecura om min ordning.

SØKE OM BPA


Med Ecura er det størst sannsynlighet for å få innvilget vedtak om BPA.

LES MER

BYTTE TIL ECURA


Har du allerede BPA vedtak? Bytt til Ecura. Med oss er det enklere å være arbeidsleder.

LES MER

Vi vil spille på lag med deg

Vi vil spille på lag med deg Å ta del i det digitale spilluniverset er viktig for alle. I dag, den 16. mai, er det verdensdagen for digital tilrettelegging. I et stadig mer digitalisert samfunn er det essensielt at alle, uavhengig av funksjonsnivå, har mulighet til å fullt ut nyttegjøre seg digitale tjenester. Selv om [...]

LES MER

Nyt juletiden med BPA

Juletiden står snart for døren. Har du fått innvilget BPA, vil du kunne få bistand fra BPA-assistenten din både i den hektiske og koselige fasen.

LES MER

Stadig i bevegelse

Dans er for alle, uavhengig av forutsetninger og funksjonsnivå. Dette kan virke helt selvsagt, og er noe mange av oss for gitt.

LES MER
Se flere artikler Se artikler arrow

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev å motta nyttig informasjon rundt Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

  Her finner du oss
  Her finner du oss

  Ofte stilte spørsmål

  Hva er Ecura BPA?

  Ecura BPA er en privat tjenesteyter med mange års erfaring innen fagområdet. Vi opererer landsdekkende, og har dermed rammeavtaler for BPA-tjenester med kommuner over hele Norge. I tillegg til BPA-tjenester leverer vi også tjenestene funksjonsassistanse og støttekontakt. Selskapet er en fusjon mellom tidligere Asor Helse AS og OptimalAssistanse AS, og er i dag en del av Ecura konsernet.

  Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag/hjelpemiddel for å sikre likeverd, likestilling og at den enkelte og eller familier skal få mulighet til samfunnsdeltakelse.

  BPA er en ordning som er tilrettelagt for mennesker med behov for bistand. Det er en ordning hvor den som mottar assistanse (eller nærmeste pårørende) også er den som har ansvaret for ordningen. Tanken bak dette er at mottakeren av bistand har størst innsikt i egne behov, og vil på den måten kunne legge opp hverdagen sin etter egne ønsker. Ved å ansette brukerstyrte personlige assistenter vil arbeidsleder få tilrettelegging for å takle personlige utfordringer og utførelse av de praktiske gjøremålene i hverdagen. I et større perspektiv handler BPA om livskvalitet. Det handler om muligheten til å ta kontroll over eget liv og opprettholdelsen av en mest mulig normal hverdag.

  Ønsker du mer informasjon om BPA? Les mer her på nettsiden eller ta kontakt med oss i Ecura BPA i dag.

  Hva gjør en brukerstyrt personlig assistent?

  Hva en BPA-assistent gjør er helt opp til den som er arbeidsleder, og det vil settes opp en arbeidsplan på ukesbasis. Arbeidsoppgavene til en assistent kan variere, samt hvor ofte han/hun bistår, ut ifra hva som er ukens behov. Noen eksempler på bistand er: husvask, innkjøp av matvarer, matlaging, avlastning for foresatte hvor det er barnet som mottar BPA, kinotur, kjøring til avtaler, deltakelse på utflukter, snøskuffing og av- og påkledning.

  Vær samtidig oppmerksom på at BPA-assistenter etter loven ikke skal utføre helserelaterte tjenester. Det finnes samtidig eksempler på unntak fra dette hvor det har blitt ansett som mer praktisk om utført av assistentene. Dette vil da gjelde helt enkel helseassistanse.

  Ønsker du å jobbe som BPA-assistent? Se etter ledige stillinger her på nettsiden eller kontakt oss i Ecura BPA i dag.

  Hvem kan få BPA?

  De er i all hovedsak tre primærkrav som stilles for å kunne motta BPA:

  – Søker må være under 67 år gammel
  – Søker må ha et behov for bistand ut over 2 år
  – Søker må ha et behov for bistand på minst 32 timer per uke (eller 25 timer i noen tilfeller)

  Lovverket er tydelig på hva som kreves for å kunne motta BPA, men det finnes samtidig en rekke eksempler på innvilget BPA for personer som ikke har oppfylt alle kravene. Det er derfor fullt mulig å søke selv når ikke alle kriteriene er oppfylt. Kommunen kan for eksempel innvilge BPA selv om assistansebehovet er på mindre enn 25 timer, dersom det ansees at BPA er den mest hensiktsmessige tjenesten å tilby. Har du et assistansebehov på minst 32 timer, går det innunder rettighetsfestingen av BPA.

  Du kan lese mer om hvem som kan få BPA her . Du kan også kontakte oss i Ecura BPA for mer informasjon og rådgivning. Det inkluderer assistanse med å skrive selve BPA-søknaden.

  Hvordan kan jeg bytte til Ecura BPA?

  Dersom kommunen din har innført fritt brukervalg, kan du benytte deg av private aktører. Det er en unik mulighet for deg ettersom du fritt kan velge om du ønsker at kommunen eller private skal ta ansvar for din BPA-ordning. Om du skulle ønske å bytte til Ecura BPA, kan du gjøre følgende:

  • Informer din hjemkommune eller bydel om at du ønsker å bytte over til oss.
  • Fyll ut søknadsskjema for bytte av leverandør. De fleste kommuner vil ha dette tilgjengelig på nett. Bor du for eksempel i Oslo, kan du finne søknadskjemaet her.

  Etter at vi har mottatt bekreftelse fra kommunen om at du har byttet over til oss, vil vi kontakte deg. Sammen vil vi diskutere dine behov, hva du ønsker av oss som leverandør og hvilke tiltak som må til for å sikre en uproblematisk overgang. Du kan også lese mer her .

  til toppen