Fritt brukervalg - Ecura BPA | Velg eller bytt til oss i dag

Brukerstyrt personlig assistanse — Fritt brukervalg

Bilde av to kvinner på en cafe. De kikker smilende mot hverandre. Kvinnen til venstre holder opp en kaffekopp. Bildet er tatt gjennom et vindu.

En rekke norske kommuner har nå innført fritt brukervalg i hjemmetjenesten og for praktisk bistand, men hva betyr det?

Hva er fritt brukervalg?

I forhold til BPA innebærer fritt brukervalg at alle som har fått innvilget praktisk bistand selv kan velge om de ønsker å motta denne av kommunen eller en privat tilbyder. Prisen vil være den samme uansett om det er kommunen eller en privat tjenesteyter som utfører tjenestene, og det samme gjelder egenandeler. Samtidig er det noen praktiske fordeler med private aktører, blant annet at disse ofte har tilleggstjenester som kommunen ikke tilbyr (merk at slike tjenester faller utenfor innvilgede vedtak).

Om du lurer på om din kommune tilbyr fritt brukervalg, kan du lese mer her.

Hvordan velge tilbyder?

Når du har mottatt bekreftelse fra kommunen på innvilget BPA-søknad, skal du også samtidig få informasjon om de offentlige og private leverandørene. Du kan dermed kontakte private aktører for å finne den som passer dine behov best. Skulle du angre kan du ta det helt med ro, ettersom du fritt kan bytte leverandør.

Valg av eller bytte til Ecura BPA

Med over 1.300 ansatte i store deler av landet, leverer vi kommunale helse- og omsorgstjenester til kommuner over hele landet. Gjennom Ecura BPA tilbyr vi brukerstyrt personlig assistanse og funksjonsassistanse. Velger du oss, velger du trygghet og kompetanse.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon om våre tjenester. Har du allerede valgt tilbyder men ønsker å bytte til oss? Les mer om prosessen her.

Relaterte artikler

Fritt brukervalg eller begrenset brukervalg?

Essensen i fritt brukervalg er, som navnet tilsier, at mottakere av spesifikke kommunale tjenester selv står fritt til å velge hvem som skal levere tjenestene.

LES MER

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

til toppen