Ecura BPA | En privat leverandør med fokus på kvalitet

ECURA BPA — En privat leverandør med fokus på kvalitet

Bilde av fem personer som hopper opp i lufta på en strand. Det er ikke mulig å se ansiktene deres. I bakgrunnen skimtes hav og fjellformasjoner.

Ecura BPA er en privat tjenesteyter med mange års erfaring innen fagområdet. Vi opererer landsdekkende, og har rammeavtaler for BPA-tjenester med kommuner i hele Norge.

Hva vi leverer

Vi har et hovedfokus på brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg til dette leverer vi også funksjonsassistanse. For alle våre brukere vil vi kunne bistå med blant annet rekruttering, opplæring, utforming og signering av kontrakter, fakturering, kvalitetssikring og oppfølging av månedlig timeforbruk. Hos oss vil alle brukere også bli tildelt sin en egen kontaktperson som jevnlig følger opp hvordan ordningen fungerer.

Våre kjerneverdier

  • ENDRINGSORIENTERT: Vi søker endring til en bedre situasjon for brukere av våre tjenester. Vi søker etter bedre løsninger og god etikk i vårt tjenestetilbud.
  • CURA (AV LATIN: OMSORG): Vi bidrar til bedre helse og livskvalitet med omsorg for brukere av våre tjenester.
  • UTVIKLING: Vi er stadig på jakt etter forbedringer og økt kvalitet i vårt tilbud. Vi vektlegger kompetanseutvikling.
  • RESPEKT: Alle mennesker har en egenverdi og fortjener respekt uavhengig av sin situasjon. Vi behandler våre brukere, kollegaer og oppdragsgivere med respekt.
  • ANSVARLIGE: Vi går ikke på akkord med vår integritet, er transparente og tar ansvar. Vi opptrer ansvarlig med behandlingsintegritet og oppfyller våre avtaler med oppdragsgivere. Vi har nærhet til brukerne, pårørende og våre ansatte.

Våre kontorer

Hovedkontor:

Østensjøveien 14, 0661 Oslo
Telefon: 69 12 96 00
E-post: [email protected]

 

Avdelingskontorer:

Bernt Ankers gate 6, 1534 Moss

Sirkus shopping, Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim

Fjordgata 14, 3936 Porsgrunn

Vesterveien 193a, 4817 Hisøya

Torggata 72, 2317 Hamar

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

til toppen