Blogg

BPA og assistanse om natten: Når kan du få nattjenester?

Har du behov for BPA-assistanse også om natten? Lovverket kan være forvirrende og komplisert. Lær mer om hva loven sier om nattjenester og BPA her.

LES MER

BPA og russetid: Kan russefeiring og BPA kombineres?

Russetiden er en periode skoleelever gleder seg til fra de begynner på barneskolen. Hvordan kan så russefeiring inkluderes i en BPA-ordning?

LES MER

BPA og eksamen: Hva er dine rettigheter?

Ved siden av de vanlige stressmomentene, er det for mottakere av BPA enda flere overhengende bekymringer. For, kan man egentlig få bistand under eksamen?

LES MER

BPA og studier: Kan du få innvilget timer til utdanning?

Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å sikre lik likestilling og samfunnsdeltakelse. Gjelder det også for brukere som ønsker å studere?

LES MER

BPA og flere assistenter per skift – Når én ikke er nok

Har du behov for BPA-assistanse fra flere assistenter om gangen? Lovverket kan være forvirrende og komplisert. Lær mer her om hva loven sier om dette.

LES MER

BPA og helsehjelp – Kan assistenten yte helsetjenester?

Har du behov for helsehjelp og ønsker å inkludere dette i din BPA-ordning? Lovverket kan være forvirrende og komplisert. Lær mer om dine rettigheter her.

LES MER

BPA i barnehagen – Har barnet ditt krav på BPA?

Lovverket kan være forvirrende og komplisert, og ikke alle foresatte er sikre på om barnet har krav på BPA i barnehagen. Her kan du lære mer om dette.

LES MER

BPA i SFO – Kan du kreve BPA i skolefritidsordningen?

Lovverket kan være forvirrende og komplisert, og ikke alle foresatte er sikre på om barnet har krav på BPA i SFO. Her kan du lære mer om dette.

LES MER

BPA i skolen: Kan BPA integreres i skolehverdagen?

Lovverket kan være forvirrende og komplisert, og ikke alle foresatte er sikre på om barnet har krav på BPA i skolehverdagen. Her kan du lære mer om dette.

LES MER

BPA ved flytting

Har du fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse, men har planer om å flytte? Da er det viktig at du alle først setter deg inn i regelverket og kommunenes tolkning av dette.

LES MER

BPA på ferietur

Vi har alle behov for en ferietur i ny og ne, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er intet unntak.

LES MER

BPA på reise

Har du behov for kortere eller lengere reise? Skal du kanskje besøke venner eller familie som bor på en annen kant av Norge?

LES MER

til toppen