Blogg

Da Norge stoppet opp – men ikke Ecura BPA

Den 12.mars vil nok for alltid være brent fast i minnet til de fleste av oss – dagen da regjeringen innførte noen av de mest inngripende tiltakene vi har sett i Norge i fredstid. Budskapet fra regjeringen, statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og assisterende helsedirektør Espen Nakstad kunne ikke vært tydeligere – det var tid for en felles dugnad. Det var tid for sosial distansering.

LES MER

Velferdsflyktning på grunn av manglende BPA

Etter to års kamp med kommunen da den fjernet BPA-ordningen for Monica Haugen, så ikke familien noen annen utveg enn å flytte til en annen kommune, de ble velferdsflyktninger i Norge. Funksjonshemmede som ressurs er et område Norge generelt har lite kompetanse på, mener hun.

LES MER

ISO og informasjonssikkerhet i helsesektoren

Ny teknologi gir utfordringer knyttet til personvern. Ecura har gjennomført og klart ISO-sertifisering innen informasjonssikkerhet som første norske privateide helseforetak. Det har bidratt til gode rutiner og god kultur etter fusjon av flere selskaper.

LES MER

BPA setter individet først

Datteren min Rebekka fikk et rikt liv takket være BPA, sier Geir Lippestad. Snakk om BPA tidlig.

LES MER

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Brukerstyrt, eller Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA), er et offentlig velferdstilbud.

LES MER

BPA handler om livskvalitet!

Kjetil Ørbeck har et brennende engasjement for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få gode opplevelser.

LES MER

til toppen