Elin - Ecura BPA

Elin

23 juni 2023

Er det noe jeg har lært gjennom et langt yrkesliv, så er det hvor viktig det er å ha respekt for andres behov og tilrettelegge best mulig etter det. Vedtakseier skal ha mulighet til å leve sitt liv på sine premisser, og da er det helt essensielt at vi er lydhøre for hva hver enkelt trenger.

På tross av telefonlinjens knitring og bakgrunnslyden av dovne bølgeskvulp fra Middelhavet mot Tyrkias kyst er ikke entusiasmen i Elin Storlien (45) sin stemme til å ta feil av. Messendølen har jobbet innen service- og helsesektoren hele yrkeslivet, og finner stor glede i å bli kjent med og arbeide med nye mennesker. Fra å trygge pasienter med tannlegeskrekk, til å jobbe som pleiemedarbeider på skjermet avdeling og BPA-assistent, har hun nylig blitt BPA-rådgiver for Ecura med base på Lillehammer. Elin har tidligere vært medarbeidsleder og koordinator for en av ordningene av totalt tre hvorav to av dem etterhvert ble veldig store. Det ga henne uvurderlig kunnskap om hvilken situasjon mange med BPA står i.

BPA-assistenten bistår deg, også i jula!

«Dialogen mellom firma og vedtakseier er kjempeviktig», sier Elin.

«Det vi aldri må miste av syne er et en ordning skal favne et helt liv. Mange med en BPA-ordning har verv og veldig rike sosiale liv, og dersom kontakten med firmaet som legger til rette for ordningen ikke er optimal, så får en jo ikke levd slik en ønsker.»

Som tidligere medarbeidsleder og koordinator vet Elin hva hun snakker om.

«For mange er det en stor og byråkratisk vei fra en søker om en BPA-ordning til en får den innvilget, og det kan også oppleves overveldende og uoversiktlig for mange å skulle bytte leverandør.» Hun har selv opplevd situasjoner hvor kommuner har foretatt en ufullstendig kartlegging av behov, med det resultat at en får for få timer og at nødvendige behov ikke dekkes. «Mange har altfor få timer i forhold til behovet, og da er det så viktig å kunne alliere seg med gode mennesker som kan regelverket og kan hjelpe.»

 

Selv har hun det hun omtaler som et stjernelag av kolleger i ryggen, som hver dag arbeider for at vedtakseiers behov skal komme først og at ordningene i størst mulig grad skal tilpasses den enkeltes livssituasjon. Møtene med vedtakseiere er en rik kilde til kunnskap og glede for Elin. «Jeg blir stadig imponert av hvordan folk kompenserer for de utfordringene de møter i hverdagen. Det er sterkt å være vitne til, og vi skal også ha respekt for hvor krevende det kan være å leve med en funksjonshindring.»

Hun følger videre opp:

«Det er viktig at vi som leverandører, og samfunnet forøvrig, har et bevisst forhold til hvordan vi omtaler folk. Om vi blir opphengt i at en person har en funksjonshindring glemmer vi å se hele mennesket og potensialet han eller hun har. Vår oppgave er å frigjøre det potensialet.»

Elin tror på lokal forankring for å kunne levere så gode tjenester som mulig. «Jeg tror det at jeg er født og oppvokst i Mesnali, og også har bodd i Åsmarka og i Follebu er en av mine styrker som rådgiver for Lillehammer-området. Jeg kjenner distriktet godt, har et bredt kontaktnett og mulighet til å trekke i tråder for å skape så gode tjenester som mulig for hver enkelt vedtakseier. At jeg bor på Lillehammer gir meg selvfølgelig også mulighet til å følge opp svært tett, med alt fra hjemmebesøk til møter og intervjuer. Lokal nærhet gir trygghet.»

Trygghet og forutsigbarhet er viktig for at hverdagen går i hop, og at kjenner på kontroll og mestring over eget liv. For Elin er ikke bare trygghet en frase, men en kjerneverdi hun holder høyt i akt hver eneste arbeidsdag. Enkelte har et større behov for trygghet og kontinuitet enn andre, og selv om det er noe tid siden hun formelt sluttet i jobben som BPA-assistent, sa hun nå ja til å bli med som assistent på en ferietur til Tyrkia med en av sine tidligere vedtakseiere for at opplevelsen skulle bli så god som mulig.

I Ecura BPA garanterer vi samme eller bedre lønn dersom du ønsker å bytte leverandør, og vi har gode betingelser for driftskonto. Ta kontakt med oss i dag for å høre hva vi kan tilby deg.

Ecura BPA – vi er der når du trenger oss

til toppen