Med BPA kan du nye juletiden fullt ut | Ecura BPA


Nyt juletiden med BPA

24 oktober 2022

Juletiden er for de fleste synonymt med hygge, glede og kvalitetstid. Minner skapes med kjente og kjære, måltid deles og gaver åpnes. Det er samtidig også en tid hvor mye skal koordineres og mange gjøremål utføres. Har du fått innvilget BPA, vil du kunne få bistand fra BPA-assistenten din både i den hektiske og koselige fasen.

Hva er BPA?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse, som er en måte å organisere og tilrettelegge praktisk bistand for personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom en BPA-ordning, vil du få en assistent som gir deg personlig og praktisk bistand i hverdagen ut ifra dine behov og ønsker. Målet er å sikre et uavhengig liv og likeverdig samfunnsdeltakelse. Bistanden kan gis både i og utenfor hjemmet, og du kan lese mer om BPA-ordningen her.

BPA-assistenten bistår deg, også i jula!

Hva kan BPA-assistenten bistå med?

Det er du som er vedtakseier og arbeidsleder som bestemmer hva du har behov for bistand til. Dette må selvsagt også være innenfor vedtakets rammer, arbeidsmiljølovens bestemmelser og assistentens komfortsone. For juletiden er noen eksempler på hva en assistent kan bistå med:

  • Kjøre til butikken for innkjøp av ingredienser til julemåltidet
  • Delta under julerengjøringen
  • Assistere med julegaveinnpakningen og julebaksten
  • Påkledning for gudstjeneste 
  • Måltider under julebordet
  • Sette opp juletreet og assistere med dekorasjoner sammen med barna dine

Dette er kun et lite knippe av muligheter, som sagt er det du selv som vet best hva du har behov for og ønske om, samt også når og hvor. Husk bare på å spare opp nok eller søk om ekstra timer for juletiden, om det forventes at du vil ha behov for mer assistanse enn ellers.

Har du ikke enda søkt om eller fått innvilget BPA?

For å ha rett på BPA, må du ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Videre må du ha et behov for bistand på minimum 32 timer per uke i mer enn 2 år (men med mulighet også ved behov på under 32 timer i uken). Du søker kommunen om BPA, noe du kan lese mer om her. Skulle du ha behov for støttespillere i søknadsprosessen, eller eventuelt for en klagesak, er vi i Ecura BPA her for deg.

La oss bistå deg

Ecura BPA har lang erfaring innen fagområdet, og er en samarbeidspartner som kjenner viktigheten av stabilitet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Hos oss vil du få en egen kontaktperson som vil ha jevnlig oppfølging med deg, og som vil bistå ved behov. Med en brukerstyrt personlig assistent gjennom oss, vil hverdagen bli enklere og tryggere. Dersom din kommune har fritt brukervalg, kan du velge eller bytte over til oss. Vi bistår deg også før du har valgt oss som din tilbyder, f.eks. i søknadsfasen. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bli en ressurs for deg.

til toppen