Kjæreste og BPA: Ingen hindring | Ecura BPA

Kjæreste med BPA

4 juli 2022

Målet med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er å sikre et uavhengig liv og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Det inkluderer selvsagt også å legge til rette for at man kan være en kjæreste eller i et forhold. Kjærlighet er for alle, uansett funksjonsnivå.

Hva er BPA?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse (noen ganger også kalt borgerstyrt personlig assistanse). Det er en måte å organisere praktisk bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne, hvor det legges stor vekt på opprettholdelse av et aktivt og uavhengig liv. Gjennom en BPA-ordning vil du få en assistent som gir deg personlig og praktisk bistand i hverdagen ut ifra dine behov og ønsker.

BPA er intet hinder for kjærligheten, heller det motsatte!

Hva kan en BPA-assistent bistå med?

Tjenester som faller inn under BPA er praktisk bistand, opplæring og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

BPA vil kunne være bistand av både praktisk og personlig art. Her er noen eksempler på hva en assistent kan bistå med for å sikre et så normalt forhold som mulig:

  • Kjøre og hente deg fra date med hun du er forelsket i.
  • Bistå med mat og drikke mens du og ektefellen har en romantisk kjærestekveld på favorittrestauranten.
  • Bli med på utenlandsturen slik at du og samboeren kan tilbringe mest mulig tid sammen som nettopp kjærester.
  • Kjøpe inn ingredienser til kjærestens favorittmåltid som du ønsker å lage til ham.
  • Swipe på Tinder basert på dine tilbakemeldinger i søken etter den store kjærligheten.

En BPA-assistent kan bistå på mange ulike vis, forutsatt at det faller innenfor BPA-vedtakets rammer og arbeidsmiljøloven. Assistenten må selvfølgelig også være komfortabel med å utføre oppgaven.

Visse aktiviteter kan det også være nødvendig å avklare med kommunen, for eksempel om du ønsker å ha med en assistent som bistår deg på en utenlandstur med kjæresten eller ektefellen.

Hvem er BPA-assistenten?

Det er du selv som er med på å velge den personen du føler deg mest komfortabel med å ansette som assistent. Kjemi er uhyre viktig, og det er derfor helt essensielt at du er del av en slik prosess. Under intervjurunder vil du kunne vurdere om og hvordan en kandidat vil passe inn i ditt liv og din livsstil. Det kreves ingen formell kompetanse eller utdannelse for å kunne jobbe som personlig assistent. Her kan du lese mer om hva det å være personlig assistent innebærer.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss i Ecura BPA. Vi har lang erfaring og assisterer deg gjerne med alt fra søknadsprosess til klage på avslag, valg av assistent og annet.

til toppen