Verdendagen for psykisk helse - Ecura BPA

Verdendagen for psykisk helse

29 september 2023

To kopper kaffe #lagplass

God helse skapes der folk lever livene sine. Det innebærer at vi har et felles samfunnsansvar for at alle får anledning til å oppleve mestring, ha en følelse av egenverd, og ta del i meningsfulle fellesskap i sin hverdag. Å mestre handler om å kunne møte livets utfordringer i visshet om at en har tilstrekkelige ressurser til å håndtere dem på konstruktivt vis. Vårt egenverd sier noe om hvordan vi evaluerer oss selv, og fellesskap er arenaer å bli trygg i og til å lære av hverandre. Alle disse komponentene er viktige for å skape og styrke vår psykiske helse. Det mest sentrale arbeidet gjøres ikke i helsetjenestene – men sammen på arbeidsplassen, på skolen, i vennegjengen, eller over kaffekoppen.

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er lag plass. Slagordet viser til viktigheten av å oppleve tilhørighet i livet.

Vi er her når du trenger oss.

Å føle at vi er del av et fellesskap virker validerende og helsefremmende, og reduserer risiko for å utvikle somatiske sykdommer og psykiske lidelser som angst og depresjon. Hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og graden av opplevd ensomhet har steget i kjølvannet av pandemien.

For sårbare og marginaliserte grupper er utenforskapet enda større. En norsk studie fra 2021 fant at én av tre arbeidsgivere er usikker på om en arbeidstaker med en funksjonsnedsettelse er en like stor ressurs som andre.

I Ecura BPA ser våre assistenter på nært hold hvilke utfordringer våre vedtakseiere må håndtere, men også hvilke enorme ressurser som bor i dem. BPA-ordningen fungerer som et likestillingsverktøy hvor brukerne får anledning til å leve livene sine slik de ønsker, med mål om en enklere hverdag. Ecura har dyktige assistenter ansatt i ulike BPA-oppdrag over hele landet, som hver dag bidrar til at livet blir litt mer meningsfullt, og opplevelsen av fellesskap og frihet større.

Våre ansatte vet hvor viktig det er å lage plass til alle, og samtlige av dem får derfor mulighet til å spandere en varm drikke til noen de ønsker å glede med en kupong fra Narvesen. Kupongen gir to gratis kopper.

Sammen skaper vi fellesskap!

#lagplass

til toppen