Blogg

Stolt sponsor av «Queens of Norway»

For første gang i historien arrangerte danseverdenen sitt verdensmesterskap for dansere med ulike funksjonsnedsettelser. Ecura BPA støttet norske deltakere.

LES MER

Hva gjør en BPA-assistent?

En BPA-assistent er der for å bistå deg, noe som betyr at du har stor frihet når det kommer til arbeidsoppgaver. Samtidig er det noen ting du må huske på.

LES MER

Hva gjør en arbeidsleder?

Har du fått innvilget BPA er det en rekke nye begreper å forholde seg til. En av disse er «arbeidsleder». Du lurer kanskje på hva og hvem dette er?

LES MER

Hvordan velge den rette BPA-assistenten?

Etter at du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse er det et viktig neste skritt – å velge den perfekte assistenten for deg og ditt behov.

LES MER

Den lange veien mot BPA

Andreas har kjempet en lang kamp for å få innvilget BPA, som ble rettighetsfestet i Norge i 2015. Les hans helt spesielle livshistorie og vei mot BPA.

LES MER

BPA og rådgivning: Hva kan du få assistanse til?

Ecura BPA har, som navnet tilsier, spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse. Vi tilbyr BPA-rådgivning til alle som måtte ha ønske om dette.

LES MER

BPA og lovverket: Hvilke lover og regler bør du kjenne til?

Setter du deg inn i det du har krav på, kan du gå i dialog med kommunen om det er avgjørelser du er uenig i. Så, hvilke lover bør du sette deg inn i?

LES MER

BPA og søknadsskriving: Hva må du huske på?

Det å skulle sette seg ned og fylle ut en søknad kan være skremmende nok, spesielt når det er så mye som står på spill. Hva er det egentlig du må huske på?

LES MER

BPA og utendørsaktiviteter: Kom deg ut av huset med BPA

Mange forbinder brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med praktisk bistand i hjemmet, men dette er kun én del av ordningen. I henhold til lovverket skal BPA bidra til å sikre likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse

LES MER

BPA og trening: Kan en BPA-assistent bistå med trening?

Det er helt essensielt å holde seg fysisk aktiv, uansett om man har en funksjonsnedsettelse eller ei. Selv om det kan virke som om en mulighet som kun er tilgjengelig for funksjonsfriske, ligger det i essensen til BPA at en BPA-mottaker skal kunne inkludere trening i sin BPA-ordning dersom dette er ønskelig.

LES MER

Sport og idrett: Er aktiv deltakelse mulig med BPA?

For mange barn og voksne er sport og idrett en viktig del av hverdagen, som også har en rekke positive ringvirkninger. Det er en møteplass for venner, fører til en bedre fysisk form og sørger for lærdom om samarbeid og kommunikasjon.

LES MER

Funksjonsassistanse og ny jobb:
Hvordan fungerer det?

Ifølge SSB er det hele 104 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å komme i arbeid, men som ikke får muligheten.

LES MER

til toppen