Hvordan velge en BPA-assistent | Ecura BPA

Hvordan velge den rette BPA-assistenten?

4 august 2021

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at du får bistand fra personlige assistenter i hverdagen, slik at du kan leve et så normalt liv som mulig. Når du først har fått innvilget BPA, er et viktig neste skritt å ansette en BPA-assistent. Men, hvordan velger du den riktige kandidaten for deg?

Tenk på hva du ønsker av en assistent

Det stilles ikke noen formelle krav til hvem som kan være BPA-assistent, som da også innebærer at det ikke er noen spesifikk utdannelse som ligger til grunn. Det er med andre ord nokså fritt når det kommer til valg av brukerstyrt personlig assistent, og ved innvilget BPA-ordning er det mulig å sette i gang prosessen med å finne den eller de rette assistenten(e). I forkant kan det være lurt å utforme en stillingsbeskrivelse som inkluderer mulige oppgaver og dine behov.

Ikke undervurder personlig kjemi når du ansetter BPA-assistent

Det er viktig å formidle hvilke egenskaper det er ønskelig at en assistent har, samt potensiell nødvendig erfaring. Må assistenten inneha førerkort? Er det viktig at assistenten har spesifikke språkkunnskaper eller deler BPA-mottakerens interesser? Jo tidligere dette formidles, jo bedre for å sikre at de rette kandidatene stiller til intervju.

Ikke undervurder personlig kjemi

Under et intervju er det viktig at BPA-mottakeren er deltakende, ettersom det er helt essensielt å vurdere kjemien mellom begge parter. En BPA-assistent er en person som vil bli en viktig del av hverdagen og som vil være tilstede over lengre perioder av gangen. Det vil kanskje være slik at assistenten bistår med oppgaver av intim karakter, for eksempel hygienerelatert, noe som også innebærer at assistent og BPA-mottaker må føle seg komfortable med hverandre.

Skulle det vise seg å ikke være en god match, er det ingenting i veien for å lete etter en annen kandidat. Ettersom det i praksis kan være vanskelig å gjøre om på valget i etterkant grunnet det sterke arbeidsvernet, er det viktig å føle seg trygg på valget.

Ecura BPA bistår i prosessen

Dersom du har fått innvilget BPA, er valg av BPA-assistent noe av det viktigste du vil foreta deg. Vi har stor forståelse for at det kan være komplisert å sette ut en utlysning, intervjue og vurdere kandidater. Som en del av Ecura BPA, bistår vi deg i denne prosessen. Vi hjelper deg med andre ord med alt fra rekruttering til ansettelse og opplæring – og vi vil også være arbeidsgiver for BPA-assistenten du velger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om selve prosessen og hvordan du kan velge Ecura BPA som din tjenesteyter. Vi ser fram til å høre fra deg!

til toppen