Hva gjør en arbeidsleder? | Ecura BPA

Hva gjør en arbeidsleder?

4 august 2021

Har du fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det en rekke nye begreper du må sette deg inn i og forholde deg til. Et av disse er «arbeidsleder», som ikke må forveksles med arbeidsgiver. Hva er egentlig dette og hvem innehar denne rollen i en BPA-ordning?

Hvem er arbeidsleder?

Det er vanligvis personen som mottar assistanse som fungerer som arbeidsleder for egen BPA-ordning. Det finnes samtidig unntak. Dersom BPA-mottakeren er mindreårig, umyndig eller av andre grunner ikke kan lede egen assistanseordning kan andre overta denne rollen. Det kan være foresatte, ektefelle, samboer, venner eller andre i nær relasjon til BPA-mottaker. Dersom det er andre som fungerer som arbeidsleder, er det viktig at BPA-mottakerens ønsker og behov ivaretas.

Eksempler på oppgaver

Ecura BPA vil ha det formelle arbeidsgiveransvaret for assistentene, men det er arbeidsleder som til daglig sørger for at assistentenes hverdag er i henhold til arbeidsmiljøloven. Som arbeidsleder bestemmer du hvem som skal yte assistansen (assistenter), hva som skal ytes (arbeidsoppgaver), samt hvor og når assistansen skal ytes.

En arbeidsleder er ansvarlig for den daglige driften, men er ikke arbeidsgiver

Kort sagt er du ansvarlig for den daglige driften av BPA-ordningen. Noen eksempler på oppgaver du vil være ansvarlig for som arbeidsleder er å:

  • Rekruttere, ansette og lære opp assistenter
  • Sette opp arbeidsplan med arbeidsoppgaver for assistenter
  • Gi veiledning til assistenter
  • Forsikre at gjeldende lover og regler (som arbeidsmiljøloven) følges
  • Kontrollere timelister
  • Dekke opp sykefravær
  • Forsikre at det er vikarer til ferieavvikling
  • Initiere og holde medarbeidersamtaler med assistenter
  • Delta på kurs for arbeidsledere
  • I samarbeid med leverandør sikre at assistentene mottar nødvendig og relevant kursing

Opplæring for nye arbeidsledere

Husk at du skal og vil få hjelp i prosessen fra din tjenestetilbyder, som kan være kommunen eller private aktører som Ecura BPA. Hos oss vil du ikke bare få direkte opplæring i arbeidslederrollen, men du vil også ha en dedikert rådgiver som er tilgjengelig når du har behov for å ta en prat. Du vil få ekstra assistanse ved ønske og behov, som for eksempel når du skal rekruttere og ansette BPA-assistent(er).

Du vil få ekstra assistanse ved ønske og behov, som for eksempel når du skal rekruttere og ansette BPA-assistent(er). En ting det også er viktig å huske på er at det er Ecura BPA som vil ha selve arbeidsgiveransvaret for alle assistenter, så dette er ikke noe du som arbeidsleder trenger å sette deg inn i.

Ecura BPA bistår deg

Ønsker mer informasjon om arbeidslederrollen, om BPA eller hvordan vi kan bistå deg? Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å sikre at ingen spørsmål forblir ubesvarte. Skulle du ønske å søke om BPA eller bytte over til Ecura BPA kan vi også være behjelpelige i disse prosessene. Ta kontakt allerede i dag!

til toppen