Hvordan velge BPA-leverandør | Ecura BPA

Hvordan velge BPA-leverandør

2 september 2021

Har du fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Da er neste skritt å avgjøre hvem som skal levere tjenestene til deg. Det finnes to muligheter, enten er det kommunen som er tjenesteyter eller en privat BPA-leverandør. Ved fritt brukervalg, kan du som vedtakseier selv ta denne avgjørelsen.

Hva er fritt brukervalg?

Fritt brukervalg innebærer at de som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse selv kan velge om de ønsker å motta tjenestene av kommunen eller en privat leverandør. Det medfører ingen ekstra kostnader å velge privat leverandør, og eventuelle egenandeler vil være de samme uansett om det er kommunen eller en privat tjenesteyter som utfører bistanden. Vær samtidig klar over at ikke alle kommuner tilbyr fritt brukervalg, og at du må undersøke dette med din hjemkommune. Dersom fritt brukervalg ikke er mulig, vil du ikke kunne velge BPA-leverandør selv.

Ved fritt brukervalg, kan du selv velge hvem som skal bistå deg

Hvordan du velger leverandør

Når du har mottatt vedtaksbrev fra kommunen med bekreftelse på innvilget BPA-søknad, skal du også samtidig få informasjon om de offentlige og private BPA-leverandørene. Dersom du ikke ønsker at kommunen skal være din tjenestetilbyder, kan du kontakte de private aktørene i kommunen for å finne den som passer dine behov best. Ulike private aktører opererer i ulike kommuner, og det er kommunale avtaler som avgjør hvor mange og hvilke du kan velge mellom. Noen kommuner har 2 leverandører, mens andre kan ha 15 alternativer. Når du har bestemt deg, informerer du helt enkelt kommunen om valget du har tatt. Dersom du har valgt Ecura BPA, vil vi ta kontakt med deg for å koordinere et oppstartsmøte så raskt som mulig.

Hvordan du bytter leverandør

Er du ikke helt fornøyd med kommunen eller nåværende BPA-leverandør? Det kan du gjøre noe med. Dersom du skulle ønske å bytte til for eksempel Ecura BPA, kan du gjøre følgende:

  • Informer din hjemkommune eller bydel (om du bor i Oslo) om at du ønsker å bytte over til oss.
  • Send inn meldeskjema for leverandørbytte. De fleste kommuner vil ha dette tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Etter at vi har mottatt bekreftelse fra kommunen om at du har byttet over til oss, vil vi ta kontakt med deg. Sammen vil vi diskutere dine behov, hva du ønsker av oss som leverandør og hvilke tiltak som må gjøres for å sikre en uproblematisk overgang når oppsigelsestiden har utløpt.

Ecura BPA bistår deg gjerne

Du kan selvsagt ta kontakt med oss for råd og assistanse i prosessen med å velge eller bytte BPA-leverandør. Våre dyktige rådgivere ser fram til å høre fra deg. Ring oss på 69 12 96 00 eller send en e-post til [email protected] i dag, så hjelper vi deg!

til toppen