BPA: Å klage på et avslag | Ecura BPA

Å klage på et avslag

2 september 2021

For å få innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det nødvendig å sende inn en søknad til kommunen. Dette er en prosess i seg selv, da det er mye dokumentasjon som skal vedlegges og utregninger av timebehov som skal utføres. Kommunen vil så gjøre en vurdering, som enten fører til innvilgning eller avslag. Har du fått avslag er du ikke alene, og heldigvis kan du klage.

Vær klar over rettighetene dine

For å ha rett på BPA er det nødvendig at det foreligger et dokumenterbart behov for bistand, i tillegg til å da også måtte ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dersom du er under 67 år og har et langvarig og omfattende behov for bistand, vil du etter pasient- og brukerrettighetsloven oppfylle vilkårene. Det innebærer i praksis at du må ha et bistandsbehov som strekker seg over mer enn 2 år og som er på minst 32 timer per uke. Vær samtidig også klar over at det er fullt mulig å få tilbud
om BPA selv om man ikke oppfyller vilkårene, men det vil ikke da nødvendigvis være en rettighet.

Sender du inn en klage, kan vedtaket omgjøres

Hvorfor ble ikke søknaden innvilget?

Det kan være mange ulike grunner til at søknaden ikke ble innvilget. Inkludert i avslagsbrevet du mottar fra kommunen, vil det være mer utfyllende informasjon. Primært vil avslag grunne i at kommunen er uenig i vurderingen om at vilkårene er oppfylt, det vil si om det foreligger et langvarig og omfattende tjenestebehov. Dette kan for eksempel være på bakgrunn av upresis eller mangelfull utregning av timebehov eller ufullstendig dokumentasjon i søknaden. Det kan også, som veldig ofte er tilfellet, være på grunn av kommunens feiltolkning av regelverket eller manglende ressurser.

Du har ingenting å tape på å klage

Alle avslagsbrev skal inneholde informasjon om klagemuligheter. Dersom du mener at kommunen har gjort en feil, anbefales det å klage.

Når du sender inn en klage, er det viktig å presisere hva du klager på, hvilke endringer du ønsker og konsekvensene av avslaget. Klagen sender du til instansen i kommunen som behandlet saken, og den vil automatisk sendes videre til Fylkesmannen dersom kommunen ikke er enig. Mange klager får gjennomslag hos Fylkesmannen, og i enkelte kommuner har opptil 40% av avslagene blitt omgjort ved ny vurdering.

Be oss gjerne om bistand

Husk at det er 4 ukers klagefrist på avslag, så du har ikke all verdens med tid. Det er ingenting i veien for at du selv skal kunne sende inn en klage, men vi opplever ofte at mange ønsker litt ekstra støtte i nettopp denne prosessen. Ecura BPA har mulighet til å gi deg råd og assistanse for å sikre at klagen inneholder absolutt all relevant informasjon, og ved behov kan vi også bistå med selve utformingen av klagen. Ta kontakt med våre dyktige rådgivere på e-post eller telefon allerede i dag for mer informasjon.

til toppen