Blogg | Brukerstyrt Personlig Assistanse | Ecura BPA

Blogg

BPA og rådgivning: Hva kan du få assistanse til?

Ecura BPA har, som navnet tilsier, spesialisert seg på brukerstyrt personlig assistanse. Vi tilbyr BPA-rådgivning til alle som måtte ha ønske om dette.

LES MER

BPA og lovverket: Hvilke lover og regler bør du kjenne til?

Setter du deg inn i det du har krav på, kan du gå i dialog med kommunen om det er avgjørelser du er uenig i. Så, hvilke lover bør du sette deg inn i?

LES MER

BPA og søknadsskriving: Hva må du huske på?

Det å skulle sette seg ned og fylle ut en søknad kan være skremmende nok, spesielt når det er så mye som står på spill. Hva er det egentlig du må huske på?

LES MER

BPA og utendørsaktiviteter: Kom deg ut av huset med BPA

Mange forbinder brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med praktisk bistand i hjemmet, men dette er kun én del av ordningen. I henhold til lovverket skal BPA bidra til å sikre likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse

LES MER

BPA og trening: Kan en BPA-assistent bistå med trening?

Det er helt essensielt å holde seg fysisk aktiv, uansett om man har en funksjonsnedsettelse eller ei. Selv om det kan virke som om en mulighet som kun er tilgjengelig for funksjonsfriske, ligger det i essensen til BPA at en BPA-mottaker skal kunne inkludere trening i sin BPA-ordning dersom dette er ønskelig.

LES MER

Sport og idrett: Er aktiv deltakelse mulig med BPA?

For mange barn og voksne er sport og idrett en viktig del av hverdagen, som også har en rekke positive ringvirkninger. Det er en møteplass for venner, fører til en bedre fysisk form og sørger for lærdom om samarbeid og kommunikasjon.

LES MER

Funksjonsassistanse og ny jobb:
Hvordan fungerer det?

Ifølge SSB er det hele 104 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å komme i arbeid, men som ikke får muligheten.

LES MER

Fritt brukervalg eller begrenset brukervalg?

Essensen i fritt brukervalg er, som navnet tilsier, at mottakere av spesifikke kommunale tjenester selv står fritt til å velge hvem som skal levere tjenestene.

LES MER

Over 10.000 står fortsatt uten BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet i 2015, og norske myndigheter estimerte da at det var minst 14 000 personer med behov for ordningen i landet.

LES MER

BPA og assistanse om natten: Når kan du få nattjenester?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et uvurderlig frigjøringsverktøy som muliggjør en livsutfoldelse som mange tidligere kun har drømt om.

LES MER

BPA og russetid: Kan russefeiring og BPA kombineres?

Russetiden er en periode skoleelever gleder seg til fra de begynner på barneskolen. Hvordan kan så russefeiring inkluderes i en BPA-ordning?

LES MER

BPA og eksamen: Hva er dine rettigheter?

Ved siden av de vanlige stressmomentene, er det for mottakere av BPA enda flere overhengende bekymringer. For, kan man egentlig få bistand under eksamen?

LES MER

til toppen