BPA og russetid | Kan du delta i russefeiringen? | Ecura BPA

BPA og russetid: Kan russefeiring og BPA kombineres?

9 november 2020

Russetiden forbindes gjerne med Kongeparken, Tryvann og russetog. Det mange ofte glemmer, er at russetiden faktisk er en periode på 10 måneder hvor vennskapsbånd blir nærere, hvor nye knyttes og hvor minner for resten av livet skapes. Det er en tid skoleelever gleder seg til fra de begynner på barneskolen – også elever med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hvordan kan så russefeiring inkluderes i en BPA-ordning?

Lovverket og russetid

BPA er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, og nevner ikke spesifikt russefeiring. Det går samtidig fram av lovverket at ordningen skal bidra til å sikre et fullverdig og likeverdig liv for vedtakseier. Den skal jobbe for å sikre samfunnsdeltakelse, noe som innebærer en aktiv og selvstendig hverdag. Det å kunne få delta i russetiden på lik linje med medstudenter, er dermed noe en BPA-ordning vil kunne være med på å sikre.

BPA-assistenten
kan bistå også i
russetiden

Hvem bestemmer?

I henhold til lovverket, er det arbeidsleder som er ansvarlig for BPA-ordningen. I de tilfeller hvor vedtakseier ikke enda har fylt 18 år, er det som oftest foresatte som defineres som arbeidsleder. Til tross for å ikke enda være myndige, vil mindreåriges rett til selvbestemmelse øke i takt med økt alderen.

For ungdom som nærmer seg myndig alder, skal det derfor tas hensyn til ønske om å være mer involvert i egen BPA-ordning. Det er den mindreåriges behov som skal ivaretas, og det er viktig å sikre at arbeidsleder, dersom dette er foresatte, ikke tilsidesetter disse. Hvem som er ansvarlig bør i alle tilfeller klargjøres med assistentene, slik at det ikke blir rolleforvirring og usikkerhet rundt arbeidsforholdet.

BPA-assistenten kan bistå

Det er arbeidslederen som planlegger og legger opp hverdagen, og derav også hva BPA-assistenten skal bistå med. Såfremt arbeidsoppgavene faller inn under vedtakets rammer, og selvsagt også arbeidsmiljølovens bestemmelser, vil det være mulig å inkludere russerelaterte aktiviteter. Dette kan være alt fra å være med på russekro, bistå med utførelse av russeknuter, kjøre til arrangement og deltakelse i russetoget. Dersom BPA-vedtaket ikke skulle inkluderer nok timer til slike aktiviteter, kan det eventuelt søkes om å få innvilget ekstra timer av kommunen.

Tradisjonen russeknuter

Er det ønske om å ta en eller flere russeknuter? Det er ingenting i veien for å be om bistand fra BPA-assistenten for utførelse av russeknuter. Ha samtidig i tankene at det selvsagt må være knuter som verken er ubehagelige eller skadelige for russen eller assistenten. Det er med andre ord stor forskjell på en russeknute hvor eleven skal sitte oppå pulten en hel skoletime og det å skulle overnatte i en rundkjøring.

For alle russeknuter, er det dermed viktig å ha en åpen dialog med assistenten (og foresatte ved behov). Det kan i tillegg være en god idé å ta en prat med både skolen og russestyret for å sikre tilrettelegging av russearrangement og aktiviteter. Kanskje kan det også ordnes slik at russeknuter blir mer tilrettelagt.

Tilrettelegging av russebil

Russebiler faller ikke inn under BPA, og må ordnes på privat basis. Dersom den mindreårgie er del av en vennegruppe som investerer i russebil eller russebuss sammen, kan for eksempel utgifter for tilrettelegging inkluderes i budsjettet når sponsorer oppsøkes. Vær samtidig klar over at NAVs Hjelpemiddelsentral også tilbyr stønad til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bruk i bil. Det finnes eksempler på avgangselever som har fått innvilget russebil for sin feiring, og det skader ikke å sende inn en søknad.

Kontakt oss ved spørsmål om BPA og russetid

Har du fortsatt spørsmål omkring inkludering av russeaktiviteter i BPA-ordningen eller ønske om bistand i en søknadsprosess? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Send en e-post til oss på [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å høre fra deg!

til toppen