BPA og eksamen | Hva er dine rettigheter? | Ecura BPA

BPA og eksamen: Hva er dine rettigheter?

9 november 2020

Mens eksamenstiden sakte men sikkert nærmer seg, er det mange elever og studenter som er både spente og nervøse. Kunnskapsnivået skal testes, enten skriftlig eller muntlig, og det er mye som står på spill – omgjøring av stipend, godkjenning av studiepoeng, vitnemålssnitt for høyere utdanning og fullføring av utdannelsen. Ved siden av de vanlige stressmomentene, er det for mottakere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) enda flere overhengende bekymringer. For, kan man egentlig få bistand under eksamen?

Dine rettigheter

Selv om eksamen ikke spesifikt står nevnt i pasient- og brukerrettighetsloven, står det spesifisert at BPA skal bistå personer med nedsatt funksjonsevne og stort bistand med å blant annet kunne få muligheten til å ta en utdannelse. Dette er i tråd med assistansens mål om å sikre likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse. En naturlig del av det å studere, er nettopp å gå opp til eksamen. Har du fått innvilget BPA-timer, er det dermed opptil deg hvordan du ønsker å benytte deg av disse timene og om noen skal setter av til eksamen. Det er samtidig viktig å være klar over begrensninger og nødvendigheter.

Du har krav på
tilrettelegging og bistand
under eksamen

Pass på å søke om nok timer

Til tross for at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 utformet rundskriv I-9/2015 for å hjelpe kommunene med tolkningen av lovverket, er det fortsatt et stort problem at kommunene vurderer regelverket ulikt. Du kan derfor ikke ta det for gitt at du vil få tildelt nok timer til å dekke alle dine behov og ønsker. Det er dermed svært viktig at du leverer en søknad som er så nøyaktig som mulig i henhold til nødvendig timeantall – og at du i utregningen din også inkluderer timebehov ved eksamen.

Det er mange eksempler på BPA-mottakere som ikke har nok timer til å dekke utdannelse og eksamen, men husk at om du skulle ha fått tildelt for få timer, kan du sende en klage til fylkesmannen.

Hva kan BPA-assistenten bidra med?

Med en BPA-ordning, kan du koordinere alt det praktiske med BPA-assistenten din. Du vil kunne planlegge i forkant, slik at du for eksempel er sikker på at du rekker å komme deg til eksamenslokalet i tide. Din assistent vil være på plass til avtalt tid, og vil bistå deg med det du ellers ville gjort selv om du var funksjonsfrisk. Noen eksempler på oppgaver for en BPA-assistent er:

 • Hente og kjøre til eksamenslokalet
 • Følge til toalettet under eksamen
 • Skrive ned eksamenssvarene som du dikterer
 • Bistå med spise og drikke
 • Sette opp utstyr og hjelpemidler

Koordiner med studiestedet

Dialogen med studiesteder et viktig når du som BPA-mottaker skal ta eksamen – uansett om det er snakk om ungdomsskolen, videregående eller høyskole/universitet. Det er spesielt viktig at det koordineres med skolen hva BPA-assistenten skal og kan bistå med, og ikke minst hvordan, for å unngå misforståelser under selve eksamen. BPA-assistenten skal være tilstede for å sikre at du får muligheten til å ta eksamen på lik linje med alle andre, og det kan dermed ikke bli slik at det ansees som en fordel.

Du har krav på tilrettelegging

Uansett om du har fått godkjent BPA eller ei, har du krav på individuelt tilrettelagt eksamen dersom du har en funksjonsnedsettelse eller et helseproblem. Dette er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-32 og er noe du vil måtte søke studiestedet om. Det anbefales å søke i god tid og at du holder deg oppdatert på frister, og husk at det ofte kreves dokumentasjon på behovet. Tilretteleggingen skal være basert på dine spesifikke behov, og noen eksempler på innvilgede tiltak er:

 • Utvidet eksamenstid
 • Tilpasning av arbeidsplass
 • Bruk av hjelpemidler
 • Skjermet eksamensplass
 • Opplesning av eksamensoppgaver
 • Alternativ vurderingsform
 • Utsatt frist (ved hjemmeeksamen)

Få mer informasjon om BPA og eksamen

Synes du det er vanskelig å finne den informasjonen du er ute etter? Ecura BPA har lang erfaring og vil kunne besvare spørsmål du måtte ha omkring BPA og eksamen. I tillegg til å være din rådgiver, kan vi også assistere deg i søknadsprosessen eller fungere som din tjenesteyter. Vi hører gjerne fra deg, og du kan sende en e-post til oss på [email protected] eller ringe oss på telefonnummer 69 12 96 00.

til toppen