BPA og trening | Ta med BPA-assistenten | Ecura BPA

BPA og trening: Kan en BPA-assistent bistå med trening?

29 desember 2020

Det er helt essensielt å holde seg fysisk aktiv, uansett om man har en funksjonsnedsettelse eller ei. Selv om det kan virke som om en mulighet som kun er tilgjengelig for funksjonsfriske, ligger det i essensen til BPA at en BPA-mottaker skal kunne inkludere trening i sin BPA-ordning dersom dette er ønskelig.

BPA er et likestillingsverktøy

Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å sikre likestilling, likeverd og samfunnsdeltakelse. Gjennom BPA skal tjenestemottakeren få muligheten til å leve et så selvstendig liv som mulig både i og utenfor hjemmet – noe som innebære å selv bestemme over egen hverdag og hvilke aktiviteter som gjennomføres. Er det noe funksjonsfriske har mulighet til å gjøre, skal det være like mulig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det betyr dermed at det skal være et alternativ for absolutt alle å dra på trening, noe BPA-assistenter vil bistå med i en BPA-ordning.

Trening kan inkluderes i en BPA-ordning

Hva lovverket sier

Det er pasient- og brukerrettighetsloven som utdyper hva som omfattes av lovverket.

Det er med andre ord ingenting i veien for å sette opp bistand til treningsdeltakelse på arbeidsplanen til en BPA-assistent.

Ettersom det kan være nokså komplisert å sette seg inn i og også er fare for ulike tolkninger, ble rundskriv I-9/2015 utstedt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2015. Rundskrivet har som hensikt å gjøre regelverket tydeligere, og har blant annet spesifisert at aktivitet utenfor hjemmets fire vegger faller inn under en BPA-ordning, ettersom dette er nødvendig for å kunne oppfylle målsettingen om et aktivt liv i samvær med andre.

Eksempler på bistand fra BPA-assistenten

Trening kan være alt fra å dra på det lokale treningssenteret til å delta på rullestolbandy eller annen sport. Det spiller egentlig ingen rolle hva slags type trening du ønsker å delta på eller utøve, ettersom en BPA-assistent vil kunne bistå uansett. Er du usikker på hvordan en assistent vil kunne muliggjøre en treningsøkt, er dette to eksempler:

  1. Treningsøkt på treningssenter: Til avtalt tid, som du selv har bestemt, kommer BPA-assistenten hjem til deg. Han bærer treningsutstyr ut i bilen og kjøre deg til senteret. Under treningsøkten bringer assistenten deg vekter, vann og håndkle, i tillegg til å stille inn treningsutstyret etter dine behov. Han åpner også dører om nødvendig, og kjører deg hjem igjen når du er klar.
  1. Treningsøkt med rullestolbandylaget: Til avtalt tid, som du selv har bestemt, kommer BPA-assistenten hjem til deg. Hun bringer treningsutstyret ut i bilen og kjører deg til treningslokalet. Hun bringer utstyret inn i treningshallen og bistår med ferdigstilling, om nødvendig. Under trening bringer hun deg vann, og ved endt trening bringer hun utstyret ut i bilen igjen og venter på sidelinjen mens du og lagkameratene dine snakker om løst og fast.

Det er som sagt du som arbeidsleder som bestemmer hva din assistent skal bistå med, ettersom du kjenner egne ønsker og behov best.

Ecura BPA besvarer spørsmålene dine

Ecura BPA er en leverandør av BPA-tjenester som har lang erfaring og bred ekspertise innen fagfeltet. Det betyr at vi også har god kjennskap til regelverket og hvilke muligheter som finnes dersom du ønsker å inkludere trening i din BPA-ordning. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon og rådgivning. Har du ikke enda søkt om BPA, kan vi også bistå deg i søknadsprosessen. Ring oss på telefonnummer 69 12 96 00 eller send en e-post til [email protected]

til toppen