BPA og sport/idrett | Kan det kombineres? | Ecura BPA

Sport og idrett: Er aktiv deltakelse mulig med BPA?

29 desember 2020

For mange barn og voksne er sport og idrett en viktig del av hverdagen, som også har en rekke positive ringvirkninger. Det er en møteplass for venner, fører til en bedre fysisk form og sørger for lærdom om samarbeid og kommunikasjon. Samtidig er det svært ofte slik at fysiske aktiviteter fokuserer på og er tilrettelagt for funksjonsfriske. Hva så med alle med en funksjonsvariasjon som ønsker å begynne eller fortsette med sport og idrett?

Hvordan BPA fremmer en aktiv hverdag

Hensikten med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et så selvstendig og aktivt liv som mulig. Nettopp ordet «aktivt» er sentralt i denne sammenhengen, ettersom det er nært linket med det å holde seg i bevegelse. Gjennom BPA vil du som arbeidsleder selv kunne bestemme hvordan hverdagen din skal se ut og hva din BPA-assistent skal bistå med. En BPA-assistent skal fungere som dine armer og bein, og vil på den måten kunne muliggjøre det for deg å være så aktiv som mulig. Har du et brennende ønske om å drive med f.eks. rullestolbandy, bowling eller dansing? Det kan du. Sammen med din BPA-assistent, vil du kunne komme deg på trening, slite deg ut sammen med andre utøvere, få pakket sammen utstyret igjen og tatt en velfortjent dusj vel hjemme igjen.

Funksjonsvariasjon er ingen hindring
for å drive med sport og idrett

Ulike måter å delta

Det mest ideelle er selvsagt å kunne utøve idrett eller drive med sport i fellesskap med alle andre – både utøvere med og uten funksjonsnedsettelser. I mange tilfeller er dette mulig, hvor du da inkluderes i ordinære aktiviteter eller grupper med tilpassede aktiviteter. Samtidig vil ikke dette alltid være mulig rent praktisk sett, om det er slik at funksjonsnedsettelsen krever spesielle tilpasninger (for eksempel rullestolbrukere innen ballidretten). I slike tilfeller finnes det en rekke muligheter hvor slike tilpasninger er normalen for alle på laget ditt. Du har kanskje hørt om paraidrett? Norges Idrettsforbund (NIF) har en egen seksjon for dette, hvor målgruppene er bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. Det er et begrep for idrett som utføres parallelt og likeverdig med annen idrett.

Mulighetene er mange

Som Norges Idrettsforbund sier: «Idretten er et språk i seg selv – og bidrar til å viske ut forskjeller. Det handler om prestasjon og å ha det gøy, helt uavhengig av kultur, språk, hudfarge eller funksjonsgrad». Det er derfor ingenting i veien for at du skal kunne satse på den sporten eller idretten du selv måtte ønske. Er du usikker på hva som finnes av muligheter, er dette noen eksempler av havet av muligheter:

 • Ridning
 • Svømming
 • Badminton
 • Roing
 • Basketball / Rullestolbasket
 • Innebandy / El-innebandy
 • Boksing
 • Bueskyting
 • Curling / Rullestolcurling
 • Dans / Rullestoldans
 • Sykling
 • Fotball / Funkisfotball
 • Fri-idrett
 • Kampsport, som judo, karate, taekwondo og jiu-jitsu

Merk at for offisielle konkurranser, for å sikre at det blir så rettferdig som mulig, blir utøvere klassifisert. Dette finner du mer informasjon om på NIF sine nettsider.

Annen tilrettelegging

I tillegg til bistand fra BPA-assistenten din, finnes det andre mulige alternativer, f.eks. dersom du ikke skulle ha fått innvilget nok timer til å være så aktiv som ønskelig eller ikke enda har søkt om BPA:

 • En rekke kommuner har treningskontakter/treningskompis som en del av sin støttekontakttjeneste.
 • NIF har kurs innen tilrettelegging og ledsaging av synshemmede, som din lokale klubb kan sende deltakere til.
 • Det er utviklet en rekke aktivitetshjelpemidler for å bistå personer med nedsatt funksjonsevne innen lek, sport og idrett. Du kan søke NAV om støtte til nettopp slike hjelpemidler, som lånes ut gjennom Hjelpemiddelsentralen. Er du under 26 år, kan du lese mer her. Er du derimot over 26 år, er det egne regler som gjelder.

La Ecura BPA gi deg råd og tips

Det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i ulike ordninger, og kanskje er du usikker på om du trenger BPA, funksjonsassistanse eller begge deler. Det kan i slike tilfeller lønne seg å snakke med noen som kjenner til regelverket, slik at du får all relevant informasjon. Du kan selvsagt kontakt NAV Hjelpemiddelsentral for informasjon, og er også noe du må om du ønsker å søke, men du står også fritt til å kontakte tjenesteleverandører. Ecura BPA tilbyr for eksempel ikke bare BPA-tjenester, men også funksjonsassistanse. Vi besvarer derfor gjerne spørsmål du måtte ha, og oppfordrer deg til å ringe eller sende oss en e-post for informasjon om ordningen og veien videre.

til toppen