Funksjonsassistanse og ny jobb | Ecura BPA

Funksjonsassistanse og ny jobb:
Hvordan fungerer det?

9 desember 2020

Ifølge SSB er det hele 104 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker å komme i arbeid, men som ikke får muligheten. Funksjonsassistanse vil kunne sikre innpass på arbeidsmarkedet for mange, og er dermed et uhyre viktig hjelpemiddel for arbeidsdeltakelse. Dessverre ser det ut til at ordningen fortsatt er nokså ukjent, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Hva funksjonsassistanse er

Funksjonsassistanse er en ordning som skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert blinde og svaksynte) skal kunne beholde eller skaffe seg ordinært arbeid. Dette inkluderer praksisplass, vikariat, heltidsstilling, deltidsstilling og selvstendig næringsdrivende – hovedkriteriet er at det mottas lønn for arbeidet. Ordningen dekker lønnsutgifter til en assistent som vil yte praktisk assistanse. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som koordinerer ordningen, og skiller seg således fra BPA som er kommunens ansvar.

Så lenge du mottar lønn,
kan du søke.

Assistenten er dine armer og ben

Funksjonsassistenten er der for å sørge for at du kan jobbe som normalt. Det inkluderer å bistå med alt fra påkledning hjemme til å kjøre til arbeidsplassen, åpne dører, sette opp laptopen og bistand ved jobbreiser.

Det er viktig å gjøre et skille her mellom nettopp det å bidra til at du kan gjøre jobben din og det å gjøre arbeidsoppgavene for deg. Funksjonsassistenten skal aldri være en erstatter for deg som arbeidstaker, og skal kun være tilstede for å bistå med de rent praktiske oppgavene.

Hva du kan gjøre i søknadsprosessen

For å kunne få funksjonsassistanse, er det nødvendig å ha en jobb. Dessverre er det slik at mange arbeidsgivere ikke er klar over verken lovverket eller støtteordningene som finnes for å kunne tilrettelegge arbeidsplassen på en god måte. Det gjør at mange arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser opplever å ikke bli vurdert som kandidater på lik linje med andre arbeidssøkere. Kanskje synes arbeidsgiveren at det er ukjent terreng, anser det som en finansiell ekstrautgift eller har underliggende fordommer. Det er ikke mulig å få innvilget funksjonsassistanse før du faktisk har fått jobben, men det finnes eksempler på at det er mulig å få et muntlig tilsagn fra NAV Hjelpemiddelsentral. Dette kan det være en stor fordel å ordne i forkant av et jobbintervju, i tillegg til å ta en prat med Hjelpemiddelsentralen der du bor om viktige argumenter å ta opp under intervjuet.

Hvordan gå fram på arbeidsplassen

Når du har fått en ny jobb, eller allerede befinner deg i en jobb, er det NAV Hjelpemiddelsentralen i din kommune som må kontaktes for å søke om funksjonsassistanse.

Første skritt vil være å kontakte en rådgiver der for mer informasjon. Sammen vil dere komme til enighet om dette er en god løsning for deg, i tillegg til at andre vurderinger vil gjøres. Vil det for eksempel kunne være noen kollegaer som kan fungere som assistent? Eller vil det være bedre med assistent fra en leverandør? Hjelpemiddelsentralen snakker også med arbeidsgiver, ettersom en god dialog med alle parter er selve suksessfaktoren for en god ordning.

La Ecura BPA gi deg råd og tips

Det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i ulike ordninger, og kanskje er du usikker på om du trenger BPA, funksjonsassistanse eller begge deler. Det kan i slike tilfeller lønne seg å snakke med noen som kjenner til regelverket, slik at du får all relevant informasjon. Du kan selvsagt kontakt NAV Hjelpemiddelsentral for informasjon, og er også noe du må om du ønsker å søke, men du står også fritt til å kontakte tjenesteleverandører. Ecura BPA tilbyr for eksempel ikke bare BPA-tjenester, men også funksjonsassistanse. Vi besvarer derfor gjerne spørsmål du måtte ha, og oppfordrer deg til å ringe eller sende oss en e-post for informasjon om ordningen og veien videre.

til toppen