Ønsker du å jobbe som personlig assistent? | Ecura BPA

Ønsker du å jobbe som personlig assistent?

5 januar 2022

En personlig assistent har en særdeles viktig rolle i livet til en mottaker av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Denne rollen er todelt. Du vil i første rekke være en viktig støttespiller for mottakeren i kraft av at dere tilbringer mye tid sammen, samtidig som du bidrar til å sikre en så normal og likestilt hverdag som mulig for vedkommende.

Hva er egentlig BPA?

BPA er en lovfestet ordning for å organisere og tilrettelegge praktisk bistand for personer med nedsatt funksjonsevne. Brukere av BPA har et langvarig og stort behov for personlig assistanse. I et større perspektiv bidrar ordningen til livskvalitet og likeverd, ved at brukeren får mulighet til å ta kontroll over eget liv og opprettholde en mest mulig normal hverdag. Dette muliggjøres gjennom bistand fra én eller flere personlige assistenter i et vedtaksfestet antall timer per uke. Assistansen kan ytes i og utenfor hjemmet, både på dagen og natten, og noen får innvilget kontinuerlig bistand (fordelt på flere assistenter).

Det finnes mange jobbmuligheter der ute

Hvem kan bli personlig assistent?

Det kreves ikke noen spesifikk utdannelse eller kompetanse for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Det som er viktig er at du er villig til å yte god service og være en aktiv del av hverdagen til et annet menneske. Ingen dager er like, og arbeidsoppgaver vil kunne variere stort. Noen foregår i hjemmet, mens andre foregår ute. Du vil selvsagt få en arbeidsplan, men spesifikke arbeidsoppgaver er det helt opp til din arbeidsleder (personen som mottar assistansen) å bestemme. Din jobb er å virkeliggjøre de ønsker og planer arbeidslederen din har, slik at han eller hun kan leve et så normalt liv som mulig.

Hvordan finne den rette arbeidslederen?

Husk at det ikke bare er arbeidslederen som er på utkikk etter den rette assistenten. Det er minst like viktig at du som assistent føler at det er den rette kjemien mellom dere. Du vil tilbringe mye tid med arbeidslederen i løpet av uken, og det vil ofte være oppgaver av intim karakter (eksempelvis påkledning og å bistå med mat/drikke).

Under intervjuprosessen vil du få inntrykk av arbeidslederens personlighet og aktivitetsønsker, og det er viktig at du vurderer nøye om dere vil gå godt sammen. I tillegg er det klokt å vurdere i hvilken grad du er komfortabel med aktivitetene det er ønskelig at du bistår med. Dersom du har vannskrekk vil det være vanskelig å yte bistand til en arbeidsleder som elsker vannaktiviteter.

Hvor kan du finne jobb?

Det finnes mange ledige stillinger der ute, du må bare vite hvor du skal lete. Du kan følge med på nettsidene til ulike BPA-tilbydere, hvor det gjerne legges ut ledige stillinger fortløpende. Hos oss i Ecura BPA vil du for eksempel finne denne oversikten her. Det er likevel ikke alltid slik at en BPA-mottaker benytter en privat leverandør. I disse tilfellene kan du finne potensielle ledige stillinger på Finn.no.

Dersom du har et brennende ønske om å jobbe som en BPA-assistent, kan du ta saken i egne hender og kontakte en tilbyder av BPA-tjenester. Tar du for eksempel kontakt med oss i Ecura BPA, vil du få mer informasjon om hva vi ser etter, hvor i landet vi har ledige stillinger, og hvordan du kan søke.

til toppen