BPA og flere assistenter per skift | Ecura BPA

BPA og flere assistenter per skift – Når én ikke er nok

1 oktober 2020

Vi har alle ulike behov, noe som innebærer at det som vil være tilstrekkelig for noen i en BPA-ordning ikke vil være nok for andre. I all hovedsak vil det for eksempel innvilges én-til-én-assistanse for mottakere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som innebærer at det er én BPA-assistent som bistår én arbeidsleder per skift. Ved enkelte funksjonsnedsettelser vil det derimot være behov for flere assistenter per skift for å yte tilstrekkelig bistand.

Hvorfor flere assistenter per skift?

En BPA-assistent skal bidra til å sikre at en bruker får muligheten til å leve et fullverdig og selvstendig liv. BPA er et frigjøringsverktøy, og assistenten er der for å gjøre hverdagen så normal som mulig. For å oppnå dette, vil det for enkelte brukere være helt nødvendig med flere enn én assistent per skift. Det kan for eksempel være fordi funksjonsnedsettelsen er av en slik karakter at flere hender må assistere samtidig.

Hvem har rett til mer enn én assistent til samme tid

Det er viktig å skille mellom det å ha flere BPA-assistenter som går i turnus og det å ha flere assistenter som fungerer som tjenesteytere til samme tid.

For å ha rett til flere
assistenter per skift,
må det foreligge et
kontinuerlig behov.

Retten til BPA omfatter tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede kun dersom det foreligger et kontinuerlig behov for dette. Det innebærer at brukeren må trenge konstant bistand fra to eller flere assistenter. Om det bare er behov for dette f.eks. et par ganger daglig, vil det være timebehovet som foreligger når det kun trengs én assistent som legges til grunn ved en rettighetsvurdering. Har brukeren derimot et dokumenterbart behov for flere enn én assistent per skift, vil dette kunne bli innvilget som en del av BPA-ordningen.

Sett av nok tid til søknaden

Når du søker om BPA, er det viktig at du setter av nok tid til å skrive en så detaljert og nøyaktig søknad som mulig. Om du har et kontinuerlig behov, er det nødvendig å ikke bare omtale dette, men også å kunne dokumentere det. Husk å legge ved uttalelser fra fastlegen, spesialister og andre som vil kunne fremme din sak. Bruk også tid på å regne ut timeantallet slik at du virkelig får dekket hele behovet ditt.

Hva gjør du om du får avslag

På samme måte som det er kommunen som fastsetter timebehovet i en BPA-ordning, er det også kommunen som vurderer hvor mange assistenter som tildeles per skift.

Dersom kommunen ikke vurderer behovet som kontinuerlig og du er uenig i dette, kan du sende inn en klage. På generell basis har vi sett at mange klagesaker ender med å bli omgjort, og det anbefales derfor å sende inn en klage for å sikre en ny vurdering. Husk også at du ved et endelig avslag, vil kunne utforske om kommunen kan tilby andre helse- og omsorgstjenester som vil kunne dekke behovet ditt.

Få mer informasjon om flere assistenter per skift

Ecura BPA har lang erfaring med BPA, og har mange brukere med behov for flere BPA-assistenter per skift. Vi har stor forståelse for den koordineringen som må til, og tilbyr opplæring til både assistenter og arbeidsleder/brukeren. Vi har også svært god innsikt i det som kreves av kommunene, og bistår deg gjerne i søknadsprosessen eller om du ønsker å klage. Skulle du ønske mer informasjon om BPA og flere assistenter per skift, ønsker vi gjerne å høre fra deg. Send en e post til [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å bistå deg!

til toppen