BPA og flytting | Må du søke på nytt? | Ecura BPA

BPA ved flytting

22 juli 2020

Har du fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse, men har planer om å flytte? Da er det viktig at du alle først setter deg inn i regelverket og kommunenes tolkning av dette.

Tap av innvilget BPA

Det er den kommunen som har innvilget BPA-søknaden din som er pålagt å yte tjenestene. Etter oppholdsprinsippet, må du som mottar disse tjenestene derfor være bosatt i kommunen. Skal du flytte til en annen kommune, må du dermed søke på nytt i den nye oppholdskommunen, ettersom kommunen du flytter fra ikke er pålagt å yte tjenestene når du ikke lenger bor der. I noen byer, som for eksempel Oslo, vil det være nødvendig å søke på nytt når du flytter til en ny bydel.

Du må søke
om BPA på nytt i ny
oppholdskommune
når du flytter

Dersom du pendler mellom forskjellige bydeler eller kommuner, vil kommunene kunne inngå avtale med hverandre for å gjøre det lettere for alle parter.

Forskjell mellom kommunene

For å motvirke vidt forskjellige tolkninger av lovverket, ble Rundskriv I-9/2015 utformet av Helse og omsorgsdepartementet i 2015. Dette for å hjelpe kommunene på vei og for å sikre rettighetene til deg som søker. Dessverre er det likevel fortsatt slik at det kan være store forskjeller mellom kommunene. Bor du i Oslo, vil det også kunne være tydelige ulikheter mellom bydelene. Du kan risikere å få innvilget færre timer i en ny kommune, men du kan også få godkjent flere timer. I verste fall, kan du få avslag på en ny søknad. Skal du flytte, uansett om det er for studier eller annet, er det derfor helt essensielt at du gjør deg kjent med tolkningen av BPA der du planlegger å flytte til.

Få mer informasjon om BPA ved flytting

Som en hovedregel vil du måtte søke om BPA på nytt i ny oppholdskommune når du flytter, og BPA praksisen vil kunne variere fra kommune til kommune. Dersom du synes det er vanskelig å finne nødvendig informasjon om de ulike kommunene og mulige komplikasjoner ved flytting, kan du ta kontakt med oss i Ecura BPA. Send en e-post til oss på [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å høre fra deg!

til toppen