BPA og ferietur | Kan du ta med assistenten? | Ecura BPA

BPA på ferietur

22 juli 2020

Vi har alle behov for en ferietur i ny og ne, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er intet unntak. Mange tenker nok at dette er noe de vil måtte gjennomføre uten bistand fra BPA-assistenter, og en ferie kan dermed virke både skremmende og påkjennende. Slik trenger det ikke å være, ettersom det er fullt mulig å motta BPA-tjenester på ferietur.

Oppholdsprinsippet er ikke et hinder

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven er oppholdsprinsippet gjeldende for mottakelse av innvilgede tjenester. Det innebærer at det er kommunen der du bor som er ansvarlig for å yte tjenestene, og det er derfor i prinsippet ikke mulig å ta med seg tjenestene et annet sted.

Hvert år reiser utallige
med BPA på ferietur
utenfor Norges
grenser

Samtidig er det litt mer fleksibelt når det kommer til BPA, ettersom det ligger i en slik ordnings natur at tjenestemottaker er i aktivitet og flytter på seg. Det er under en slik ordning opp til en selv å disponere mottatte timer slik en ønsker, som da også inkluderer hvor og når. Såfremt det ikke påløper ekstra kostnader for kommunen, kan du derfor dra på kortere ferieturer utenfor hjemkommunen.

Ferietur til utlandet

Husk at dersom det er ønske om å dra på ferietur til utlandet, må dette diskuteres med både BPA-assistenten og assistentens arbeidsgiver. Det er mye som må avklares i forkant, som for eksempel arbeidsplan og forsikringsordning, og det er ofte nødvendig å spare opp timer for å kunne få til en reise. Vit samtidig at det hvert år er utallige med BPA som drar på ferietur utenfor Norges grenser – helt uten problemer.

Har du spørsmål omkring BPA og ferietur?

En svært god ressurs er Rundskriv I-9/2015, som tilbyr en forenkling og tydeliggjøring av lovverket. Skulle du ha spørsmål som ikke helt besvares i skrivet, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss i Ecura BPA. Send en e-post til [email protected] eller ring oss på telefonnummer 69 12 96 00. Vi hjelper gjerne deg (og familien) med å få koordinert en etterlengtet ferietur!

til toppen