BPA på reise | Kan du reise med BPA? | Ecura BPA

BPA på reise

22 juli 2020

Har du behov for kortere eller lengere reise? Skal du kanskje besøke venner eller familie som bor på en annen kant av Norge? Eller kjenner du at det er på tide med en ferietur? Dersom du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse, er det faktisk mulig å ta med BPA-assistent(ene) på turen.

Reise innad i kommunen

Det er ingenting i veien for å reise innad i kommunen der du bor. Du har fått innvilget BPA-timer av kommunen som du selv bestemmer når, hvor og hvordan skal benyttes – såfremt det faller inn under rammene for BPA-vedtaket og arbeidsmiljøloven. Det spiller ingen rolle om du skal på et jobbmøte, til en legetime eller annet, du kan ta med deg assistenten på reise innad i kommunen for det du måtte ha planlagt.

Du kan ta med
deg assistenten ut av
kommunen på
kortere reiser

Reise ut av kommunen

I prinsippet er det ikke mulig å ta med seg helse- og omsorgstjenester ut av den kommunen som har innvilget tjenestene. Har du fått innvilget BPA, er det derimot større fleksibilitet med tanke på hvor disse tjenestene kan ytes. Du kan altså ta med deg assistenten ut av kommunen på kortere or lengere reiser, såfremt det faller inn under rammene for BPA-ordningen og ikke vil tilfalle kommunen ekstra kostnader. Det er i slike tilfeller viktig å koordinere med både assistenten og arbeidsgiver i forkant, spesielt om det er reise som vil kreve overnatting.

Reise ut av Norge

Dersom det er behov for eller ønske om å reise ut av Norge, vil det være særskilte spørsmål som må avklares i forkant.

Det må være oppspart nok timer til å kunne gjennomføre en slik reise, i tillegg til at det må være innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser og BPA-ordningens rammer. BPA-assistenten og arbeidsgiver må selvsagt også være komfortable med og villige til å koordinere en slik reise. Det anbefales ved utenlandsreiser at du er i dialog med kommunen, leverandør og BPA-assistent så tidlig som mulig, slik at det kan planlegges tilstrekkelig. Husk også at det ikke må påløpe økte kostnader for kommunen, i tillegg til at det her kun er snakk om korte reiser. Har du planer om et lengre opphold, for eksempel for studier, vil du kunne miste retten til BPA.

Ta kontakt med Ecura BPA

Har du spørsmål angående reise med BPA? Vi i Ecura BPA har lang erfaring med nettopp BPA, og vil kunne være behjelpelig med å sikre at du får all den informasjonen du skulle trenge. Send en e-post til [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å høre fra deg!

til toppen