Da Norge stoppet opp, men ikke Ecura BPA | COVID-19

Da Norge stoppet opp – men ikke Ecura BPA

9 juni 2020

Den 12.mars vil nok for alltid være brent fast i minnet til de fleste av oss – dagen da regjeringen innførte noen av de mest inngripende tiltakene vi har sett i Norge i fredstid. Budskapet fra regjeringen, statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og assisterende helsedirektør Espen Nakstad kunne ikke vært tydeligere – det var tid for en felles dugnad. Det var tid for sosial distansering.

Nærbilde av en kvinne med munnbind som spriter hånden med desinfiserende middel.

Frykten for smitte

Noe mange har kjent på i tiden etter 12.mars, er redselen – både for seg selv og de nærmeste. For utallige mennesker vil smitte kunne få enorme konsekvenser, og mange befinner seg i en situasjon hvor isolasjon og sosial distansering ikke er et alternativ. Med så mange usikkerhetsmomenter rundt koronaviruset, er det forståelig at spesielt mottakere av helserelaterte tjenester og BPA er urolige for risikoen de utsettes for i møte med andre mennesker. Det er dermed ikke til å legge skjul på at Ecura BPA, med arbeidsleder i risikogruppen, fra 12.mars fikk et enda større ansvar.

Det har hele veien vært
viktig å fortsette å levere
trygge og gode
tjenester

Ingen stans i tjenesteleveransen

For oss i Ecura BPA, så vel som hele Ecura konsernet, har det hele veien vært viktig å fortsette å levere trygge og godkjente tjenester til alle kunder – det vil si arbeidsledere med assistenter i hjemmet fra et par timer om dagen til døgnbemanning, barn som voksne.

Til tross for at BPA-ordningen ikke krever at assistenter har helsefaglig utdannelse, ble BPA heldigvis vurdert av regjeringen som en samfunnsnyttig tjeneste. På lik linje med helseutdannede fikk derfor assistenter fortsette å arbeide og sende barna på skole og i barnehage. Vi har dermed klart å levere våre BPA-tjenester helt uten opphold.

Ecura BPA tok raskt ansvar

Det er vår plikt å sørge for at både tjenestemottakere og assistenter føler seg trygge og ivaretatt i den utfordrende tiden vi befinner oss i, og at tjenestene leveres på en sikker måte. Gjennom tett og personlig oppfølgning, har våre BPA-rådgivere kartlagt, vurdert og veiledet assistenter i utformingen av en trygg arbeidshverdag med gode smitterutiner på plass. I tillegg har vi selvsagt vært i tett dialog med arbeidsledere for å utarbeide beredskapsplaner og rapportert til kommunene.

For å vise mer spesifikt hvilke tiltak vi har gjort, har vi samlet noen eksempler nedenfor:

Tidlig ute: Vi startet prosessen med kartlegging, planlegging og omstrukturering lenge før 12.mars for å sikre kontinuerlig og tilstrekkelig tjenesteytelse. Et spørreskjema ble sendt til alle assistenter for å kartlegge blant annet hvem som hadde vært i utlandet eller i kontakt med smittede, i tillegg til at vi sikret oversikt over ansatte med sykdom eller symptomer.

Dialog med arbeidsledere: Vi tok kontakt med hver arbeidsleder for å kartlegge situasjonen til den enkelte.

Nærbilde av en kvinne med munnbind som spriter hånden med desinfiserende middel.

Ut ifra dette ble det utarbeidet prioriterte beredskapsplaner for hver ordning, kommune og bydel. Ordningene ble kategorisert etter fargekoder og sendt til kommuner og bydeler.

Kapasitet: Alle assistenter ble kontaktet for å få oversikt over ekstra kapasitet, og mottatt informasjon ble lagret i en vikarliste. I tillegg har det vært åpne utlysninger etter vikarer, hvorav flere har blitt hentet inn etter behov. Dette har vært spesielt viktig i tilfeller hvor assistenter har vært i karantene eller hvor kommuner har begrenset antall arbeidsplasser for assistenter.

Bilde av en kvinne iført munnbind i fruktavdelingen i en matvarebutikk. Hun hviler den ene hånden på handlevognen og i den andre hånden holder hun et eple.

Ta vare på hverandre
og hold avstand,
sier regjeringen

Smittevernutstyr: Behovet for smittevernutstyr ble kartlagt, og vi har levert/sendt ut smittevernutstyr etter behov fra 12.mars og fram til i dag. Vi har også rapportert til enkelte kommuner i forhold til smittevernutstyr, behov og beholdning.

Opplæring: Alle assistenter fikk tilsendt e-læringkurs om smittevern og hygiene. I tillegg ble et enklere kurs gjort tilgjengelig på nettet.

Smitte: Vi har hatt løpende kontakt med assistenter og arbeidsledere som har vært syke eller i karantene, blitt testet og liknende. Status har blitt oppdatert kontinuerlig på felles arbeidsplattform, og kommuneoverleger har blitt informert ved eventuell smitte.

Trygghet for både arbeidsledere og assistenter

Ecura BPA har hele tiden forholdt seg til Helsedirektoratets anbefalinger og retningslinjer, som har blitt videreformidlet til alle ansatte. I perioder har informasjonen endret seg fra time til time, noe som har ført til lange dager for å få fullstendig oversikt, ukedager som i helger.

Dette har vært uhyre viktig for oss, ettersom vi har et ansvar overfor både arbeidsledere og BPA-assistenter.

Dette er helt klart en utfordring når man trenger assistanse til personlig hygiene, måltider med mer. Likevel, med gode smitterutiner, forberedte og trygge assistenter, åpenhet og god kommunikasjon, har vi i Ecura BPA kommet oss godt gjennom den første bølgen. Det med stor takk til et godt team bestående BPA rådgivere, BPA-assistenter og arbeidsledere.

til toppen