BPA i barnehagen | Ecura BPA | Hva sier loven?

BPA i barnehagen – Har barnet ditt krav på BPA?

7 september 2020

August er en spennende måned for mange barn – og kanskje litt mer nervepirrende for foresatte. Det er tid for oppstart i barnehagen. For noen er ikke dette noe nytt, mens for andre vil det være første gang barn og foresatte opplever å være borte fra hverandre på en slik måte. Det kan være en vanskelig og tøff omstilling for enkelte, men kanskje spesielt for barn og familier med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ettersom regelverket omkring BPA kan være vanskelig å sette seg inn i, er det forståelig nok en del foresatte som er usikre på hvordan BPA i barnehagen faktisk fungerer.

Sett deg inn i rundskrivet

For å finne mer informasjon om BPA i barnehagen, vil rundskriv I-9/2015 være en særdeles god kilde. Dette er et dokument utstedt av Helse- og Omsorgsdepartementet som har til hensikt å tydeliggjøre pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser omkring BPA. Det ble utformet for å forhindre ulik tolkning av lovverket blant landets kommuner, og berører blant annet krav for innvilgning av BPA, BPA på skolen og i arbeidslivet og BPA på reise og ved aktiviteter. Barnehage blir også spesifikt nevnt.

Kommunen er lovpålagt
å legge til rette for
samhandling mellom
ulike tjenestetilbud

Hva sier så lovverket?

På side 10 i rundskrivet presiseres det at det ikke normalt tildeles BPA-timer for tid i f.eks. barnehagen. Det vil med andre ord ofte være slik at man vil kunne få tildelt timer før og etter, men at det for tiden i barnehagen vil være oppfølgning av egne ansatte der. I henhold til Kunnskapsdepartementet er det også den enkelte barnehage som bestemmer hvem som får adgang, og vil prinsipielt kunne forhindre en BPA-assistents tilstedeværelse. Dette vil i realiteten kunne bety at barnet vil ha opptil flere kontaktpersoner: en BPA-assistent utenfor barnehagen og en fast eller flere skiftende barnehageansatte i barnehagen. Dette trenger ikke nødvendigvis å være en ulempe, men det kan forståelig nok i mange tilfeller bli påkjennende for både barn og foresatte. Spesielt det å skulle forholde seg til flere personer, hvorav noen kanskje ikke kjenner barnet og behovene like godt, kan føre til ekstra stress i en allerede krevende situasjon. Heldigvis finnes det likevel muligheter for å få innvilget BPA også i barnehagen.

Samordning av tiltak

Barnets hensyn skal alltid ivaretas, i tillegg til barnets behov for livsutfoldelse, trygghet og omsorg, i tilfeller som dette.

Dette understreker både pasient- og brukerrettighetsloven og barnehageloven, og det bør derfor strebes etter å finne en god løsning for alle parter. Kommunen er lovpålagt å legge til rette for samhandling mellom ulike tjenestetilbud, og det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å samordne ulike assistenttiltak. Selv om det ikke spesifikt er lovpålagt å innvilge BPA også for tiden i barnehagen, er det derfor likevel en mulighet du kan komme til enighet med kommunen om.

Få mer informasjon om BPA i barnehagen

Dersom du synes det er vanskelig å finne nødvendig informasjon om BPA i barnehagen eller ønsker å søke om dette, kan du ta kontakt med oss i Ecura BPA. Send en e-post til oss på [email protected] eller ring oss i dag på telefonnummer 69 12 96 00. Vi ser fram til å bistå deg!

til toppen