Helsekursportalen | Kostnadsfri kursing | Ecura BPA

HELSEKURSPORTALEN – KURSING AV BRUKERE OG ASSISTENTER

Ecura BPA har alltid bruker og assistenter i fokus, og for oss er det viktig at begge føler seg trygge på hverandre og tjenestene som utføres. Men, dette er ikke alltid nok. Vi ser at alle vil kunne ha nytte av person- og kompetanseutvikling. Vi tilbyr derfor helt kostnadsfrie kurs til alle brukere og assistenter gjennom Helsekursportalen.

Hva er Helsekursportalen?

Helsekursportalen er et nyere satsningsområde for Ecura. Det ble introdusert i 2017 og har som hensikt å være et tilbud som kan benyttes av alle ansatte, assistenter og brukere. Vi ønsker å sikre økt kompetanse og kvalitet ved å tilby generelle og spesialiserte kurs som er relevante for de tjenestene vi yter. Noen eksempler på kurs er:

  • Samhandlingsteknikker
  • Målrettet miljøarbeid
  • Atferdsavtaler
  • 1-3 timers kurs/foredrag om samarbeid med fastleger

Besøk Helsekursportalen

Dersom du skulle være interessert i lære mer om våre kurs og foredrag, enten for deg selv som bruker eller for dine assistenter, les mer på Helsekursportalen nettside her . Du kan også ta direkte kontakt med oss i Ecura BPA om du skulle ha spørsmål.

BESØK HELSEKURSPORTALEN

DETTE KAN DU
FORVENTE AV OSS

Juridisk bistand

Personlig oppfølging
av egen BPA-rådgiver

Lang erfaring med BPA
til barn og unge
samt store ordninger

En av Norges største
e-læringsportaler for
helsekurs med fri tilgang
for assistenter og arbeidsleder

Rask respons og
tilgjengelighet 365
dager i året

ISO-sertifisert for
9001 Kvalitet, 14001 Miljø,
45001 Arbeidsmiljø og 27001
Informasjonssikkerhet

Juridisk bistand

Vi tilbyr bistand og juridisk støtte i forbindelse med søknader om BPA vedtak. Vi har et godt og etablert samarbeid med erfarne jurister som kan hjelpe med vedtak.

Personlig oppfølging av egen BPA-rådgiver

Vi har høy faglig kompetanse i administrasjonen. Vi har også egen ergoterapeut som kan bistå med råd og veiledning, og vi har god kunnskap om aktiviteter og hjelpemidler

Lang erfaring med BPA til barn og unge, samt store ordninger

Vi vet hvor viktig det er å legge til rette for den enkelte ordning, også store ordninger. Vi har også lang erfaring med BPA til barn og unge og tilbyr hjemmebesøk

En av Norges største e-læringsportaler for helsekurs med fri tilgang for assistenter og arbeidsleder

Siden 2010 har vi tilbudt e-læringskurs til det norske helsevesenet gjennom www.helsekursportalen.no

Vi har over 40.000 registrerte kandidater som har gjennomgått opplæring i ulike temaer innenfor helse og omsorg hos oss. Vi utvider stadig kursporteføljen vår og vi samarbeider med anerkjente fagmiljøer i utviklingen av våre kurs.  Vi tilbyr fri tilgang på utvalgte kurs for assistenter og arbeidsleder gjennom Helsekursportalen.no

Rask respons og tilgjengelighet 365 dager i året

Vi vet hvor viktig det er å være tilgjengelig når du trenger oss. Vi kan kontaktes 365 dager i året på telefon 69 12 96 00 eller [email protected]

ISO- sertifisert for 9001 Kvalitet, 14001 Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet

Ecura er det første norske helseforetaket som er ISO-sertifisert for informasjonssikkerhet. Vi har kvalitetssystemer som er tilpasset virksomhetens behov og til de krav som stilles til tjenestene vi skal yte. Vi har gode rutiner for å varsle og håndtere avvik, og vi gjennomfører internrevisjoner av kvalitet og tjenesteleveranser som skal være i henhold til inngåtte kontrakter. Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og har utarbeidet en etikkhåndbok for våre ansatte.

Stempelet som bekrefter at Ecura BPA er Kiwa-sertifisert, i tillegg til å være MSYS 004-sertifisert.

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

til toppen